Coevorden – Het college stelt in de begroting voor 2020 voor om een bedrag van 75.000 euro beschikbaar te stellen voor de viering van 75 jaar vrijheid. In de gemeente Coevorden wordt reeds hard gewerkt aan activiteiten in het jubileumjaar. Een gedeelte van dit budget is cofinanciering van de 29.000 euro, die de provincie verleent voor het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid. Het gaat per saldo dus om een bedrag van 46.000 euro voor rekening van de gemeente.

Stichting Garnizoensstad Vesting Coevorden speelt een coördinerende rol. Naast het eigen programma van de stichting worden alle andere initiatieven gecoördineerd om ervoor te zorgen, dat er gedurende het hele jaar in de hele gemeente allerlei activiteiten plaatsvinden in het kader van 75 jaar vrijheid. Zo staat onder meer een groot defilé op het programma.

Nu investeren in de initiatieven, organisaties en samenwerkingsverbanden zorgt voor een positief effect in de voorbereiding en uitvoering van culturele gemeente. Het is om deze redenen van belang dat hiervoor in de gemeentelijke begroting 2020 een budget beschikbaar wordt gesteld, zo meldt het college.

Lees ook:

‘Verbonden in vrijheid’ biedt omvangrijk programma