Coevorden – Eind dit jaar loopt de derde zittingstermijn van burgemeester Bert Bouwmeester af. Hij stopt dan als burgemeester van Coevorden. Dit laat hij nu al weten zodat er ruim voldoende tijd is om een nieuwe kandidaat te zoeken. Bij zijn installatie voor de derde termijn meldde hij dit overigens al. Hij weet nog niet wat hij na 1 oktober gaat doen.

Bij de bekrachtiging van zijn herbenoeming in 2015 liet Bouwmeester al weten, dat hij niet voornemens is zijn pensioen te halen in Coevorden. Bouwmeester is sinds 1 januari 2004 burgemeester van de gemeente Coevorden. Toen al zei hij, dat het af en toe goed is voor een gemeente dat er nieuwe energie vloeit.

Brief aan inwoners

In een brief aan de inwoners motiveert Bouwmeester zijn overwegingen en keuze. “Zeventien jaar geleden, op 1 januari 2004, mocht ik uw burgemeester worden. Ik zag de kans om mijn vak als bestuurder te kunnen uitoefenen op de geboortegrond van mijn ouders en voorouders. Die wilde ik niet voorbij laten gaan en ik voel mij hier sindsdien letterlijk én figuurlijk thuis. De gemeenteraad zocht toentertijd een burgemeester die zich voor twee benoemingstermijnen van zes jaar aan de gemeente wilde verbinden. De opgaven die er voor de gemeente lagen maakten dat ook wenselijk.”

“Niet doen”

Bouwmeester stelt, dat die opgaven inmiddels zijn afgerond. “Terwijl er natuurlijk ook volop ontwikkelingen en kansen zijn die een blijvende of nieuwe uitdaging zijn. Maar intussen raak ik aan het einde van mijn derde termijn. In de loop van dit jaar zal opnieuw de vraag moeten worden beantwoord of ik vanaf 1 januari 2022 voor een vierde termijn hier burgemeester wil en kan zijn. Tot op de dag van vandaag voelen die rol en verantwoordelijkheid als goed en passend en is de samenwerking met het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad inspirerend en plezierig. Toch moet ik dat niet doen.”

Goede balans

Bouwmeester laat weten altijd een voorstander te zijn geweest van het creëren van een goede balans tussen kennis en ervaring enerzijds en vernieuwing en een frisse blik aan de andere kant. “Zeker het openbaar bestuur vraagt een open benadering van de zich steeds sneller opvolgende vraagstukken in onze samenleving.”

Bioloog

Hij voelt bovendien in toenemende mate de behoefte zijn ruime ervaring in het lokaal bestuur te verbinden aan de grote opgaven in deze tijd, “waar mijn achtergrond en motivatie als bioloog sterker naar voren kunnen komen dan als burgemeester.”

Grote stempel

Sinds ik begin 1990 wethouder in Zaanstad ben geworden heb ik onafgebroken, 24 uur per dag en 7 dagen per week, de verantwoordelijkheid gevoeld die het werken voor het openbaar bestuur met zich meebrengt. Ik heb ervaren dat het in de rol als burgemeester, eerst vanaf 16 februari 1997 in de gemeente Monster en aansluitend hier, zelfs een nog grotere stempel drukt op het privéleven en daarmee op ons gezin.”

Drie maanden eerder

Dat brengt Bouwmeester tot de volgende conclusie:

“Ik wil onze majesteit verzoeken per 1 oktober aanstaande mij ontslag als burgemeester van Coevorden te verlenen. Dat is drie maanden voordat mijn huidige ambtstermijn afloopt. Aanvullende overwegingen die ik hierbij heb zijn de volgende:

Ik voel mij in het bijzonder verantwoordelijk voor de kwaliteit van en de continuïteit ín het gemeentebestuur. Half maart 2022 zal opnieuw de verkiezing van uw gemeenteraad zijn. Mijn opvolg(st)er als burgemeester zal met mijn eerdere vertrek zes maanden ervaring kunnen opdoen met onze gemeente, met een ervaren gemeenteraad en college, voordat zij/hij geconfronteerd wordt met de veranderingen, misschien ook in de samenstelling van het college, die nu eenmaal horen bij het beginnen van een nieuwe bestuursperiode. De gemeenteraad kan dan dit voorjaar het profiel voor mijn opvolg(st)er vaststellen en de selectie doen, voordat dit najaar de voorbereidingen voor de verkiezingscampagne de agenda van de raadsleden gaat bepalen.

Dit komende najaar zal bovendien de start zijn van het programma wat Coevorden als Culturele Gemeente van Drenthe tot eind 2022 zal laten zien. De burgemeester zal als boegbeeld van onze gemeente in dat programma vaak een rol hebben. Een wisseling halverwege de rit is dan niet optimaal.”

Gebaat bij nieuwe burgemeester

“Zoals gezegd, ik voel mij helemaal thuis in het werk en in onze gemeente. Het is mooi en eervol om de titel van langstzittende burgemeester van Drenthe te mogen dragen, maar men kan ook te laat stoppen. Ik denk dat Coevorden gebaat kan zijn bij een nieuwe burgemeester, hoezeer ik er ook tegenop zie om afscheid nemen van al die mensen waarmee en voor wie ik heb mogen werken. Ik wil u allen hartelijk bedanken dat ik zo lang uw burgemeester heb mogen zijn.”