Coevorden – De gemeente maakte zojuist bekend, dat er naast de opvanglocaties in Gees en Sleen ook in Coevorden opvangmogelijkheden komen. Morgen wordt gestart met de voorbereidingen voor de plaatsing van veertig tijdelijke woonunits op een gedeelte van Ossehaar C in Coevorden. Met deze units kan de gemeente binnenkort huisvesting bieden aan zo’n 120 Oekraïnse vluchtelingen.

De gemeente verwacht op meerdere locaties met een totale capaciteit van 150-250 vluchtelingen bij te dragen in de opgave die de Veiligheidsregio Drenthe nu heeft.

Op een deel van Ossehaar C tegenover de speelweide, aan weerszijden van de Jan Frowijnstraat, worden woonunits geplaatst. Voor deze opvang werkt de gemeente samen met woningcorporatie Domesta, die de mogelijkheid had om woonunits te huren. Ook wil Domesta ter plekke ondersteuning bieden als het gaat om de begeleiding van de vluchtelingen.

De gemeente is eigenaar van de grond Ossehaar C. Uit de woonvisie komt voort dat de gemeente deze grond ziet als bouwlocatie met een mix van koop- en huurwoningen. Er is al veel interesse van mensen die er graag willen wonen. De tijdelijke huisvesting van vluchtelingen in flexibele woonunits voor een periode van maximaal een jaar betekent niet dat de ontwikkeling van Ossehaar C nu stil ligt.

Het terrein is al bijna bouwrijp. De riolering ligt er al. Daardoor kan de gemeente de tijdelijke woonunits relatief snel gebruiksklaar maken.

De direct omwonenden en de inwoners van Ossehaar, Buurtschap Pikveld en Klinkenvlier zijn vandaag per brief geïnformeerd. De gemeente houdt woensdag 20 april een telefonisch spreekuur voor inwoners van de wijk.

Voor de coördinatie van vrijwilligers is het steunpunt vrijwilligerswerk van Maatschappelijk Welzijn beschikbaar. Zij brengen vraag en aanbod bij elkaar.

Op www.coevorden.nl/oekraïne staat meer algemene informatie over de opvang van vluchtelingen in de gemeente. Wie vragen heeft: mail naar info@coevorden.nl of bel naar 14-0524.

Zie ook:

Eerste locaties voor opvang Oekraïnse vluchtelingen in Gees en Sleen