Hier ben ik weer met een blog, die ik regelmatig schrijf in deze periode.

Vandaag is een bijzondere dag door een mooi gebaar. Ik ben er verlegen mee….. Omdat ik denk aan al die mensen die al jarenlang en met veel inzet veel meer doen dan ik.

En waar ben ik verlegen mee? In mijn brievenbus vond ik een envelop met daarin een attentie en een briefje met de lieve woorden ‘Een kleine blijk van waardering voor het vele werk dat je voor de samenleving doet’. Was getekend: N.N. Ik dacht eerst, dat de brief verkeerd bezorgd was. Maar nee, mijn naam en adres stonden toch echt op de envelop.

Voor iedereen

Ik vind dat een bijzonder gebaar, dat me raakte. En ja, ik ben er verlegen mee. Ik probeer mijn steentje bij te dragen, maar ik lever slechts een bescheiden aandeel. Daarom draag ik de tekst op het briefje op aan alle helpers en zorgmedewerkers. Ook denk ik aan de mensen, die wel wat zouden willen doen, maar door welke omstandigheden dan ook aan huis gekluisterd zijn. Denk ook aan alle kaartenmakers, vlindermakers, de muzikanten en zangers die bij allerlei woonzorgcentra belangeloos optreden en aan degenen, die bloemen brengen.

Samen Sterk! Vanaf afstand: N.N. bedankt voor deze geste. Een anonieme geste, maar wel iemand die weet waar ik woon.

Verder kom ik de dagen wel door. Wat werken, wat boodschappen doen en wat mensen bellen. Ach, ik mag niet mopperen. Ik kan ‘gewoon’ naar buiten terwijl heel wat mensen die mogelijkheid niet hebben.

Denk na

Ik zie op Facebook berichten, waarin de overheid wordt opgeroepen de grenzen met onze buurlanden te sluiten. Ach mensen, moet er nu werkelijk een dwangmiddel zijn? Denk gewoon na en blijf thuis!

Afhalen

De berichten van restaurants vliegen je om de oren. Bij één ervan moest ik wel even lachen. De restauranteigenaar schreef: ‘Een aangepaste kaart om af te halen’. Ik begrijp de bedoeling wel, maar nu lijkt het net alsof je gratis een kaart kunt halen. Een briefkaart, een felicitatiekaart of toch een menukaart?

Bijna 100 procent van de mensen houdt zich aan de genomen maatregelen, maar soms gaat het even mis. Ik stond bij een kassa. Een klant was blijkbaar iets vergeten en nam niet de ingang naar de winkel, maar liep rakelings langs mij heen terug. Ik zei er wat van, maar er kwam geen enkele reactie.

Geduld

Ik leer momenteel wel geduld te oefenen tijdens het boodschappen doen. Wachten als iemand voor het schap staat waar ook ik wat moet hebben. Wat langer wachten bij de kassa. Erg? Nee hoor, we moeten met z’n allen zorgen dat de maatregelen effect gaan krijgen.

Op de Stationsstraat zijn momenteel werkzaamheden gaande ter hoogte van het tankstation. Op dat deel moeten automobilisten even op elkaar wachten. Even, want het aantal auto’s op de weg is toch sterk verminderd. Hier hebben sommige mensen geen geduld. Die racen over het terrein van het tankstation om het wachten te voorkomen.

Bevrijding

Vanmiddag zou het kampement in Coevorden worden opgeslagen met in de komende dagen grootscheepse activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding en herdenking. De organisatie heeft veel werk verzet en al die activiteiten kunnen nu niet doorgaan. Natuurlijk is het logisch, dat die bijzondere dagen niet kunnen doorgaan. Een domper is het wel. Hoe anders had het kunnen zijn in Coevorden en omgeving.