Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Dalen Iemakkerssteeg 7: voor het wijzigen van de dakbedekking (aanvraag)

Coevorden – Willem Mantelstraat 21: voor het uitbreiden van de woning (aanvraag)

Meppen – Zwarte Hurenweg 1: wijziging gevels bezoekersruimte/realiseren berging op natuurbegraafplaats (verlenging)

Noord-Sleen – Kampakkers 2: voor het uitbreiden van de woning (aanvraag)

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 58: voor maken uitsparing voor dakraam in karakteristiek pand (verleend)

Dalen – Vossebelt 32:voor het kappen van twee linden (verleend)

Coevorden – Klooster: voor het kappen van een eik (verleend)

Dalen – Hoofdstraat 35: voor het kappen van een boom (aanvraag)

Noord-Sleen – Naoberserf ong: voor het bouwen van een woning (aanvraag)

Coevorden – Esschenbrüggerdijk 33:voor het verplaatsen van woonwagens (verlenging)

Schoonoord – Hazekampstraat 1: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een linde

Wezup – Wezuperstraat 4: omgevingsvergunning: vergunning brandveilig gebruik zorgboerderij (ontvangst aanvraag)

Schoonoord – Sportparklaan 10: omgevingsvergunning voor verbouwing woning (ontvangst aanvraag)

Aalden – Oud Aalden 2: omgevingsvergunning: voor plaatsing raamluiken (verlenging)

Erm – Dalerstraat 28: omgevingsvergunning: voor het bouwen van een schuur (verlenging)

Provincie

Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe

Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie grondgebied van o.a. Drenthe t.b.v.onderzoek planten en zaden

Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie grondgebied van o.a. Drenthe t.b.v. Zoogdiervereniging

MIT haalbaarheid Noord-Nederland 2022 (subsidie innovatiestimulering)

Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2022 gemeenschappelijke regelingen (GTK 2022 GR’en)

Waterschap

Vechtstromen: openbare vergadering opgavegerichte commissie 20 april 2022

Beleids- en Beheerplan Waterkeringen

Openbare vergadering commissie financiën en beleidsuitvoering 20 april 2022