Gees/Sleen – De gemeente Coevorden gaat plek bieden voor de opvang van 150 tot 250 Oekraïense vluchtelingen. Dat gebeurt op diverse locaties, te beginnen in Gees en Sleen: in de voormalige groepsaccommodatie op vakantiepark De Wolfskuylen tussen Gees en Zwinderen en in de Ontmoetingskerk van de protestantse gemeente aan De Koepen in Sleen. De direct omwonenden en de inwoners van Gees, Zwinderen en Sleen zijn vandaag geïnformeerd met een brief.

In de Wolfskuylen kunnen naar verwachting circa dertig Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen, in de kerk ongeveer 25. De gemeente Coevorden kiest voor opvanglocaties met goede ondersteuning en voorzieningen, waarbij de vluchtelingen minimaal een half jaar met een optie op nog eens een half jaar kunnen worden opgevangen. Lokale samenwerking staat daarbij centraal. De gemeente maakt vaart met de voorbereiding. Het streven is om medio april de eerste vluchtelingen op te vangen.

Lokale samenwerking

In Gees en Zwinderen zijn Plaatselijk Belang en de zorgcoöperatie Nei Naoberschap betrokken en ook ‘Gees Verbindt’, waarin met de plaatselijke kerken wordt samengewerkt. Deze organisaties zijn bereid met vrijwilligers ondersteuning te bieden. In Sleen wordt daarvoor ook met de plaatselijke kerk samengewerkt. Voor de coördinatie van vrijwilligers is het steunpunt vrijwilligerswerk van Maatschappelijk Welzijn beschikbaar. Zij brengen vraag en aanbod bij elkaar.

De Wolfskuylen

Arie-Dirk en echtgenote Tonnie Pellikaan boden de groepsaccommodatie op het vakantiepark in Gees aan. Het park is vorig jaar verkocht, maar voor de nieuwe eigenaar Hofparken is het geen probleem dat vluchtelingen worden opgevangen.

Ontmoetingskerk

In Sleen kwam de protestantse gemeente met het aanbod om de kerk aan De Koepen beschikbaar te stellen. Er werd contact gezocht met de direct omwonenden en die ondersteunden het initiatief net als het bestuur van Dorpsbelang. Er zijn aanpassingen aan het interieur nodig. Gisteren werden tijdens de kerkdienst de leden van de protestantse gemeente geraadpleegd. Op basis daarvan heeft de Kerkenraad het besluit genomen de kerk voor vluchtelingen ter beschikking te stellen.

Ruimhartig

De VRD (Veiligheidsregio Drenthe) heeft de coördinatie op zich gekregen om binnen twee weken opvang voor tweeduizend mensen in Drenthe te organiseren. De afgelopen weken is in de gemeente Coevorden naarstig gezocht naar geschikte opvanglocaties. Burgemeester Renze Bergsma: “We zijn allemaal geschokt door de beelden uit Oekraïne die ons dagelijks bereiken. Inmiddels zijn er al miljoenen mensen op de vlucht geslagen en dat worden er elke dag meer. We willen in onze gemeente ruimhartig zijn in de opvang van vluchtelingen en alles doen wat we kunnen om hulp te bieden. Deze mogelijkheid om met lokale samenwerkingspartners huisvesting te bieden grijpen we daarom met beide handen aan.”

Op www.coevorden.nl/oekraïne staat meer informatie over de opvang van vluchtelingen. Wie vragen heeft kan mailen naar info@coevorden.nl of bellen naar 14-0524.

Foto: De Ontmoetingskerk aan De Koepen in Sleen.

Zie ook:

Woonunits voor vluchtelingen op Ossehaar C