Dalen/Coevorden – De wegwerkzaamheden aan De Loo, Looweg en De Bente in Dalen en Dalen duren een stuk langer dan verwacht. Het was eerst de planning om de werkzaamheden eind december af te ronden, later werd dat bijgesteld naar februari. Door extra werkzaamheden wordt het echter eind maart. Er zijn onderhoudswerkzaamheden, de wegen worden veiliger gemaakt en de maximumsnelheid wordt aangepast. Het fietspad langs De Loo wordt verbreed.

Riool

Na onderzoek bleek dat het riool is aangetast. Het vervangen van het riool was niet spoedeisend, maar het was wel handig om dat nu toch aan te pakken.

Fietspad

Samen met de verkeerswerkgroep Dalen maakte de gemeente de plannen. De verbreding van het fietspad aan De Loo is een flinke verbetering. Aan beide kanten van de weg ligt nu nog een smal fietspad. Het fietspad aan de oostzijde (aan de zijde van de spoorlijn) van De Loo wordt verbreed. Op dit fietspad wordt dan in twee richtingen gefietst. Het pad voor voetgangers aan de westzijde blijft zoals het is.

Rijbaan

De weg tussen Dalen en de spoorwegovergang wordt opnieuw bestraat. Hiervoor worden de klinkers gebruikt die er nu al liggen. De rijbaan wordt iets versmald. De bocht nabij de spoorwegovergang krijgt een nieuw ontwerp. Als de werkzaamheden klaar zijn geldt er een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.

Looweg

Volgens de gemeente heeft de Looweg tussen De Loo en de wijk Ballast nog geen onderhoud nodig. Wel worden de kruispunten aangepast, maar niet verhoogd. De kruising met De Loo wordt wel verhoogd en in een stervorm aangelegd. De kruispunten zijn straks gelijkwaardig zodat het verkeer van rechts voorrang heeft. Ook hier geldt een maximumsnelheid van 60 km/u. Met de maatregelen is rekening gehouden met landbouwverkeer.

De Bente

Ook De Bente, tussen de komgrens Dalen en de kruising met Achterbente, wordt aangepakt. De verhoging op de bebouwde grens van Dalen wordt enkele tientallen meters verplaatst richting Dalen. Fietsers kunnen dan gemakkelijker oversteken. De verharde rijbaan wordt smaller gemaakt en krijgt aan beide kanten brede fietsstroken. Ook komt er aan de zijde van de molen De Bente een voetpad terwijl er aan de andere zijde een groenere berm komt. Ter hoogte van de molen wordt de situatie ook aangepast. De middengeleider verdwijnt en de rijbaan wordt in een boog gelegd. Hierdoor hangt de omloop van de molen niet meer boven de rijbaan. De boog wordt ingevuld met vakken in de kleuren van Dalen, geel, blauw en zwart. De maximumsnelheid blijft 30 km/u.

Omleiding

De omleidingsroute blijft zoals die is: voor gemotoriseerd verkeer is de omleiding via de N34 en via de Achterloo en Reindersdijk. Fietsers kunnen gebruikmaken van de Oude Coevorderweg.

Foto: Kort na de start van de werkzaamheden in september.