Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Monierweg 5D: besluit omgevingsvergunning: uitbreiding bedrijfshal met twee laaddocks

Erm – Oostereind 10 en 10a: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: uitbreiding splitsing woning

Schoonoord – Havenstraat: voor het innemen van een standplaats

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van frames met twee spandoeken

Sleen – Oldenhoffstraat 7 en omgeving: voor de organisatie van de Wandel4daagse Sleen

Holsloot (nabij Van Goghstraat)/Zweeloo (Hoofdstraat 15) aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing doorkijkpanelen

Holsloot – Van Goghstraat 44: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing tijdelijke woonunit

Dalerpeel – Prins Hendrikstrat 50: aanvraag omgevingsvergunning: bouw van een garage

Coevorden – Weijerswold 5A: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van vier bomen

Coevorden – Data 7: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing erfafscheiding

Coevorden ;- Nordhornerstraat 2A: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing schuur naar woning

Geesbrug – Luchiesweg 2: besluit omgevingsvergunning: verbouwing woning (plaatsing dakopbouw)

Wachtum – Vogelpoel ong.: aanvraag omgevingsvergunning: bouw mestopslag

Wezup – Wezuperstraat 15: aanvraag omgevingsvergunning: realisering zorgappartementen in hotel

Schoonoord – Tramstraat 53: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een schuur

Noord-Sleen – Markeweg 30: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: realisering bed and breakfast

Erm – Dalerstraat 2: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een kastanje

Gemeente Coevorden – gebied zuid: besluit omgevingsvergunning: het kappen van vijf bomen

Schoonoord – Tramstraat 17: Vergunning Alcoholwet (wijziging)

Coevorden – Markt: ontheffing verplichting standplaatsinname op de weekmarkt

Coevorden – Markt: voor het innemen van een standplaats (weigering)

Provincie

Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – positieve weigering – Schaapstreek 48, 7841 BS Sleen

Bodemsanering; herzien gebiedsplan Coevorden

Waterschap

Openbare vergadering algemeen bestuur 22 februari 2023