Coevorden – Een groep van vijf eigenaren van panden aan de Burgemeester Gautiersingel en wethouder Steven Stegen ondertekenden donderdag de overeenkomst voor de plannen om bedrijfsruimte aan deze singel te transformeren naar wonen en een groene omgeving.

De gemeenteraad is per brief geïnformeerd over de plannen. Deze brief staat onder de ingekomen stukken, die aanstaande dinsdag tijdens de commissievergadering worden besproken.

Eind 2018″, zo schrijft het college, “werden wij benaderd door vijf eigenaren van panden aan de Gautiersingel. Zij hadden de handen ineengeslagen om een oplossing te vinden voor de dreigende langdurige leegstand van hun panden. Uit marktonderzoek bleek dat invulling van de panden onder de geldende bedrijfsbestemming geen haalbare kaart zou zijn.”

Voorheen waren er onder andere een huisartsenpraktijk en fysiotherapiepraktijk gevestigd. Uit onderzoek kwam naar voren dat er vraag zou zijn naar woonappartementen in het centrum van Coevorden. Naderhand hebben zich ook eigenaren van andere panden bij initiatief aangesloten.

Er komen twaalf woningen onder de werknaam ‘Gautierhof’. Bij de uitwerking van de plannen is ook de herinrichting van het openbaar gebied opgenomen. Een deel van het gebied wordt ingericht als tuintjes. De pandeigenaren kopen de benodigde grond van de gemeente en zij betalen mee aan de herinrichting ervan.

De provincie verstrekte een subsidie van 153.450 euro. De gemeentelijke bijdrage is ruim een ton. De uitvoering van het project vindt nog dit jaar plaats.