Coevorden – Het college van de gemeente Coevorden is blij een sluitende begroting voor 2021 te kunnen presenteren, zo bleek tijdens de zojuist gehouden persconferentie. “De halfjaarrapportage liet een tekort van 1,6 miljoen euro zien”, aldus wethouder Steven Stegen van financiën. “Dat was een trendbreuk. We hebben daarom de zaken grondig bestudeerd en keuzes in budgetten gemaakt. Er ligt nu een verhaal waar ik met grote tevredenheid naar kijk.”

Dit is mogelijk dankzij de ruimte die er in de afgelopen jaren was en de gezonde financiële positie. Stegen: “Daardoor blijven plannen en ambities overeind. We gaan uit van onze eigen kracht.” De afgelopen jaren werd ruim begroot, die ruimte wordt nu kleiner. “Het is fijn dat dit college in de afgelopen jaren een stevige financiële basis heeft opgebouwd. We kunnen nu met aanpassingen in een aantal budgetten nog steeds een sluitende begroting presenteren.”

Het tarief voor onroerendzaakbelasting voor huiseigenaren wordt niet verhoogd. Alleen voor ‘niet-woningen’ als bedrijven en zorginstellingen stijgt het tarief licht.

Plannen en ambities

Het college trekt geld uit voor plannen in het kader van Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe in 2021 en 2022, een verkorte versie van viering van 75 jaar vrijheid in april 2021 en de viering van 350 jaar ontzet in 2022.

Daarnaast is geld gereserveerd voor fietspaden. Er komt een nieuw fietspad bij de Geeserstroom, een aantal schoolroutes wordt aangepakt en verouderde asfaltfietspaden worden vervangen door betonpaden. Verder blijft het herstructureringsfonds in stand en wordt er in het programma ‘Vitale Vakantieparken’ gewerkt aan de recreatieparken in de gemeente.

De komende jaren wil het college investeren in de schoolgebouwen in Dalen en Schoonoord. Met scholengemeenschap De Nieuwe Veste worden plannen gemaakt voor verbouw en/of nieuwbouw.

Het schoolzwemmen in de gemeente komt terug. Er is geld gereserveerd om basisschoolklassen vanaf groep 5 de kans te geven zwemles te volgen.

Generatie-armoede is één van de belangrijke punten van aandacht. Voorkomen blijft het uitgangspunt als het gaat om de inzet van zorg en bijstand. Hierdoor moeten de kosten dalen. Dat is een belangrijke opgave voor de komende jaren.

Het college vindt de samenwerking met bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten om ons heen van groot belang. Stegen: ‘Met z’n allen moeten we ervoor zorgen dat onze dorpen en de stad aantrekkelijk zijn en fijn zijn om te wonen, te werken en te recreëren.”