Dalen/Coevorden – De wegwerkzaamheden aan De Loo, Looweg en De Bente in Dalen en Dalen duren nog wat langer dan verwacht door extra werkzaamheden. Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden medio april afgerond.

Na onderzoek bleek dat het riool is aangetast. Het vervangen van het riool was niet spoedeisend, maar het was wel handig om dat nu toch aan te pakken.

Het fietspad aan De Loo tussen Dalen en Coevorden is verbreed en is bedoeld voor tweerichtingsverkeer. Het pad voor voetgangers aan de westzijde blijft zoals het is.

De weg tussen Dalen en de spoorwegovergang is opnieuw bestraat. De bocht net voor de spoorwegovergang kreeg een wat ander ontwerp. Op dit kruispunt is het verkeer gelijkwaardig, zodat het verkeer van rechts voorrang heeft. Als de werkzaamheden klaar zijn geldt er een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.

De Bente

Momenteel wordt nog hard gewerkt aan De Bente tussen de komgrens Dalen en de kruising met Achterbente. De rijbaan krijgt aan beide kanten brede fietsstroken. Verder komt er aan de kant van molen De Bente een voetpad terwijl er aan de andere zijde een groenere berm komt. Bij de molen verdwijnt de middengeleider en de rijbaan wordt in een boog gelegd. Hierdoor hangt de omloop van de molen niet meer boven de rijbaan. De maximumsnelheid blijft 30 km/u.

Omleiding

De omleidingsroute blijft zoals die is: voor gemotoriseerd verkeer is de omleiding via de N34 en via de Achterloo en Reindersdijk. Fietsers kunnen gebruikmaken van de Oude Coevorderweg.