Coevorden – Elf basisscholen in de gemeente Coevorden ontvangen een grote hoeveelheid nieuwe kinderleesboeken voor hun schoolbibliotheek. Bijzonder is dat het gaat om titels die door de leerlingen zelf zijn aangedragen. Zij konden dan ook haast niet wachten tot de eerste boeken zouden arriveren. Brede School SOM aan de Jan van Scorelstraat in Coevorden kreeg vandaag, dinsdag 23 mei, de nieuwe boeken geleverd en dat werd feestelijk gevierd. Wethouder Jeroen Huizing was aanwezig bij dit feestje.

De extra leesboeken voor de schoolbibliotheek zijn mogelijk dankzij een bijdrage vanuit de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs). Een aantal basisscholen en ook kinderopvangorganisaties in de gemeente Coevorden hebben ervoor gekozen om meer te willen gaan inzetten op lezen en extra boeken. Vanuit hetzelfde NPO-budget zijn naast de leesboeken voor de basisscholen ook zogenaamde peuterpretcollecties besteld voor zeven kinderopvanglocaties.

Achterstanden inhalen

De NPO-gelden zijn beschikbaar gesteld door de landelijke overheid met als doel om achterstanden als gevolg van corona in te halen. Het kan gaan om leerachterstanden, maar ook om bijvoorbeeld achterstanden op sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast wordt ingezet op preventie en het voorkomen van (meer) achterstanden. In de gemeente Coevorden kwam onder meer naar voren dat kinderen in de coronaperiode weinig hebben gelezen.

Maatwerk

“Veel scholen maken gebruik van de Bibliotheek op School. Dat betekent dat er letterlijk een bibliotheek in de school aanwezig is met een medewerker die activiteiten in de lessen organiseert om het lezen te bevorderen. De collecties in de schoolbibliotheek zijn afgestemd op het aantal leerlingen. Vaak waren er van populaire leesboeken, zoals bijvoorbeeld ‘Het leven van een loser’, maar een paar delen beschikbaar”, legt Gerry Berends, educatiesadviseur van Biblionet Drenthe waar de Bibliotheek Coevorden bij is aangesloten, uit. Dankzij de NPO-gelden is daar nu verandering in gekomen.

Leerlingen stellen lijst samen

De leerlingen kregen de opdracht uit te zoeken welke boeken zij misten in hun schoolbibliotheek. Dat leidde tot een flinke lijst. Zo zijn er alleen al voor de Brede School SOM 250 boeken besteld.