Coevorden – In een extra raadsvergadering op dinsdag 23 maart wordt de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld in aanwezigheid van Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning. In verband met het vertrek van burgemeester Bert Bouwmeester per 1 oktober wordt gezocht naar een opvolger.

Alle fracties zijn vertegenwoordigd in de vertrouwenscommissie. Er is gebruik gemaakt van de handreiking benoemingsproces burgemeesters van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Inwoners van de gemeente Coevorden konden via een enquête langs digitale weg of op papier aangeven wat zij verwachten van de nieuwe burgemeester. Ongeveer 425 inwoners hebben gereageerd. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van samenwerkingspartners zoals de gemeente Emmen en Borger-Odoorn, de Veiligheidsregio, brandweer, openbaar ministerie en Jongerenraad Coevorden. De uitkomsten van de enquête en de gesprekken sluiten goed aan bij het beeld dat de vertrouwenscommissie heeft van de nieuwe burgemeester. Het resultaat van alle bevindingen is vertaald in de profielschets.

Na vaststelling van de profielschets wordt de sollicitatie opengesteld in de Staatscourant van 25 maart. De verwachting is dat de raad voor het zomerreces een aanbeveling voor de nieuwe burgemeester doet aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zodat de nieuwe burgemeester in oktober 2021 kan beginnen.

Uitkomsten enquête

Uit de enquête voor inwoners kwamen de volgende eigenschappen naar voren: vernieuwend, daadkrachtig, een bemiddelende rol, neutraal en onafhankelijk en zichtbaar en toegankelijk.

Over de ervaring van de nieuwe burgemeester liepen de meningen wat uiteen, opvallend is dat ervaring beslist geen eerste vereiste is. Er kon gekozen worden uit vier opties. In volgorde van aantal stemmen: * heeft geen ervaring als burgemeester, maar wel als wethouder, gedeputeerde of kamerlid, 31,3 procent; * heeft geen ervaring als burgemeester en heeft vooral gewerkt in het bedrijfsleven, 25,6 procent; * heeft geen ervaring als burgemeester en heeft vooral gewerkt in bijvoorbeeld onderwijs, zorg of veiligheid, 21,8 procent; * heeft ervaring als burgemeester, 21,3 procent.

De aandacht van de nieuwe burgemeester moet vooral gericht zijn op de gemeente Coevorden en in mindere mate op de provincie en Den Haag en internationaal. Hij/zij moet aandacht hebben voor jubilea, sport en cultuur, moet ambassadeur zijn en aandacht besteden aan veiligheid.

Profielschets

‘Pak je kans!’ is de slogan waarmee de gemeente medewerkers werft. “Om verbindend besturen en samenwerken vorm te geven, zoekt de gemeente mensen die met beide voeten op de grond staan en de handen uit de mouwen durven te steken. Er is ruimte voor kritische en ambitieuze mensen, die gemakkelijk meebewegen en jong van geest zijn. Dit geldt ook voor de nieuwe burgemeester die we zoeken!” zo staat in de profielschets.

“Bij Coevorden past een bestuurder met een moderne bestuursstijl. Onze nieuwe burgemeester is communicatief sterk en bouwt op een creatieve manier aan nieuwe netwerken. U luistert goed en kunt zich verplaatsen in uw gesprekspartners. Ruimte bieden staat centraal in uw doen en laten. Wij verwachten de inwoners een zichtbare rol in de samenleving van de gemeente Coevorden. Onze burgemeester denkt in mogelijkheden en legt creatieve en verrassende verbindingen”, zijn enkele zinsneden uit de profielschets.

“Bij onze gemeente past een burgemeester die, als ambassadeur voor onze belangen, actief en energiek ontwikkelingen bijhoudt. Onze burgemeester weet wat er speelt binnen en buiten de regio en weet deze informatie te benutten voor de gemeente. U signaleert kansen en pakt waar nodig een voortrekkersrol. U heeft een verbindende rol en bent een teamspeler. rde en veiligheid een eigenstandige positie. U hebt een wakend oog, bent doortastend en op momenten dat het erop aankomt, staat u er en neemt u uw verantwoordelijkheid. Uw acties hebben daarbij een proportioneel karakter. U heeft een verbindende rol, bent een teamspeler. We zoeken een burgemeester met academisch werk- en denkniveau; met een gevarieerde bestuurlijke ervaring in het publieke en/of private domein en een relevant bestuurlijk en/of politiek netwerk op provinciaal en landelijk niveau.”

De agenda met bijbehorende stukken, waaronder de profielschets en de uitkomsten van de enquête, is via deze link te bekijken.

Lees ook:

Bouwmeester vertrekt als burgemeester