Coevorden – Zoals in 2019 door de raad besloten is het vergroenen van het gebied ‘Kasteelpark’ een speerpunt. Onderdeel ervan is het parkeren in de Weeshuisweide te vervangen door groene ruimte. In verband hiermee worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Molenbelt en ook de Oostersingel. In de vergadering op 1 februari 2022 is het bestemmingplan “Parkeren Oostersingel en Molenbelt” vastgesteld. Het voorstel komt aan bod in de raadscommissie op dinsdag 7 februari.

Volgens het collegevoorstel verdwijnt een gering aantal parkeerplaatsen. “Hierdoor is geborgd dat er voldoende parkeerplaatsen in de omgeving van de binnenstad zijn.”

In de huidige situatie vindt het laden en lossen van de ondernemers in de Gansehof voor een deel plaats via de Molenbelt. Dit geeft vaak overlast doordat de vrachtwagens op de weg staan. Na de aanleg van de extra parkeerplaatsen wordt de weg heringericht, waardoor meer ruimte wordt gecreëerd voor het laden en lossen en waarbij de vrachtauto’s niet meer op de weg staan. Hierover zijn gesprekken gaande met de Kroonenberg Groep en de ondernemers in de Gansehof.

Op de Molenbelt komen bomen en hagen en blijven de leilindes staan. Daardoor zijn auto’s minder zichtbaar vanaf de straat. “De bomen en hagen zorgen ook nog eens voor meer schaduw in de steeds warmer wordende zomers en het water wordt bij hevige regenval veel beter opgenomen. Hierdoor wordt de noodzakelijk aandacht besteed aan biodiversiteit en klimaatadaptie”, zo staat in het raadsvoorstel.

Het benodigde bedrag voor de totale aanleg van het parkeerterrein en de straat Molenbelt bedraagt 620.000 euro. Vanuit het investeringskrediet voor vervanging en optimalisatie riolering is hiervoor reeds 200.000 euro beschikbaar gesteld. Het kan dus om een een investeringsbedrag van 420.000 euro. Velen kennen het Sportfondsenbad aan de Molenbelt, maar lang daarvoor stond er een molen. De molen komt in een kunstzinnige vorm terug op deze plek.

Op de Molenbelt is straks plek voor 69 auto’s, zo’n 40 meer dan nu. Dit is inclusief drie plekken voor mindervaliden. Ook komen er twee laadpalen voor het opladen van vier elektrische auto’s. De parkeerplaats valt binnen de blauwe zone.

De parkeerplaatsen moeten in april klaar zijn, voordat de parkeerplaatsen op de Weeshuisweide verdwijnen. Tevoren wordt nog gecommuniceerd met de buurtbewoners. Voor het terrein Oosterstraat/Oostersingel staan 134 parkeerplaatsen gepland, 68 meer dan nu.

Het raadsvoorstel en bijbehorende stukken zijn te vinden via deze link.

Foto: de huidige situatie aan de Molenbelt.

Zie ook:

Parkeren Oostersingel en Molenbelt komt aan bod in commissievergadering

Raad gaat akkoord met uitbreiding parkeerplaatsen

Parkeerplannen aan bod in commissievergadering

Gemeente laat parkeermodel maken

Raad neemt visie op Markt e.o. aan; parkeerbeleid komt eerst aan bod