Coevorden – Volgens het collegevoorstel over het parkeren in de binnenstad, dat dinsdag 2 maart aan bod komt in de commissievergadering van de gemeente, wordt de uitbreiding van de parkeerterreinen Bogas en Molenbelt in werking gezet.

Het gemeentelijk mobiliteitsbeleid is vastgelegd in het mobiliteitsplan ‘Op weg naar duurzame mobiliteit’, daarin staat hoe de gemeente wil omgaan met het parkeren in het centrum.

Uitgangspunten zijn: er zijn voldoende parkeermogelijkheden voor inwoners en bezoekers in de goed bereikbare binnenstad. Voor langparkeren komt parkeerruimte aan de randen van het centrum. Daarnaast, aldus het college, is er oog voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte en wordt geprobeerd geparkeerde auto’s uit het straatbeeld te halen. Voordat verdere plannen worden verwezenlijkt, worden de parkeerterrein Bogas en Molenbelt uitgebreid. Het aantal parkeerplaatsen wordt respectievelijk 130 en 70 parkeerplaatsen.

Er zijn plannen voor Kasteelpark Coevorden en Markt en Haven ontwikkeld. Daardoor wordt de parkeercapaciteit in deze gebieden fors minder, dat geldt ook voor de parkeercapaciteit bij de hervormde kerk. Onlangs kreeg de gemeenteraad een toelichting op de plannen. De presentatie is hier te bekijken.

“Het weghalen van de parkeerterreinen Weeshuisweide en Markt leidt tot een toename van de parkeerdruk en loopafstanden in het centrumgebied. Alleen aan de buitenste randen van het centrum is nog restcapaciteit aanwezig. Door de parkeerterreinen Bogas en Molenbelt uit te breiden ontstaat minder (parkeer)druk naar buiten”, aldus het collegevoorstel. Het college vindt wel, dat aan het geheel weghalen van het parkeren op de Weeshuisstraat nadelen voor de bewoners kleven. “Bij de verdere planontwikkeling kan gedacht worden aan een maatwerk oplossing, waarbij de invulling van de nabijgelegen Markt ook een oplossing kan bieden.

Markt

Voor wat betreft het parkeren op de Markt wijkt de toekomstvisie af van het mobiliteitsplan. Dat gaat vooral om het aantal beschikbare parkeerplaatsen op de Markt. “De Markt is goed bereikbaar en ligt nabij de voorzieningen. Op het moment dat er op de Markt geen parkeerruimte meer is, neemt het Bogasterrein die functie over. Hierdoor kan de parkeercapaciteit op de Markt verlaagd worden. Het terrein Bogas is daarentegen minder goed bereikbaar dan de Markt en leidt tot wat meer verkeer in de Oostersingel en Oosterstraat. Het parkeren op de Markt zal voor een aantrekkelijk bereikbaar centrum voor bezoekers met een korte verblijfsduur belangrijk blijven.”

Kijk voor meer informatie over de commissievergadering en bijbehorende stukken op de website van de gemeenteraad.

Lees ook:

Zwarte Hond presenteert ambitieuze plannen voor binnenstad

Parkeren en water spelen hoofdrol bij bespreking centrumplannen