Coevorden – De visie op Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide is door de gemeenteraad aangenomen. De reacties waren overwegend positief, met name op het proces waarin iedereen mogelijkheden kreeg om in te spreken. Maar, er werden ook kanttekeningen geplaatst.

Parkeren

Parkeren was een van de onderwerpen, evenals de bouwhoogte van panden op het terrein van de Rabobank en notaristuin.

Over het parkeren wordt verschillend gedacht. De plannen zijn om een aantal parkeerplaatsen op de Markt en de Weeshuisweide op te heffen en er worden nieuwe plekken gerealiseerd aan de Molenbelt en op het Bogasterrein. Tijdens de weekmarkt zijn er wat extra parkeerplaatsen op de Markt beschikbaar.

Mist

De VVD was lovend over het plan, maar een punt steekt deze fractie. “Het parkeren”, aldus Bernette Sieben, “veroorzaakt een mist over de plannen. Daar is nog niet veel aandacht aan besteed.” Zij noemde daarbij de inspraak van voorzitter Klaas Lamberink van het Centrummanagement tijdens de laatste commissievergadering, die zijn zorgen uitsprak over het parkeren. Het Centrummanagement is één van de partijen, die meepraat en -denkt over de plannen.

Daarom diende VVD een amendement in om het raadsvoorstel aan te vullen met: “te borgen dat er voldoende ruimte is om alle partijen collectief en individueel te laten meedenken in concrete oplossingen voor het verdwijnen van parkeerplaatsen en dat er geen parkeerplaatsen op Markt en Weeshuisweide verdwijnen voordat er in goede afstemming met het centrummanagement alternatieven ontwikkeld en gerealiseerd zijn. Het amendement werd niet gesteund. Ferry Booij (BBC2014) had in zijn betoog ook gevraagd of er eerst nieuwe parkeerplaatsen kunnen komen voor de oude verdwijnen. “De mensen moeten op efficiënte wijze hun boodschappen kunnen blijven doen.”

Parkeren eerste plan

Wethouder Jan Zwiers zei in zijn beantwoording dat het parkeerplan geen onderdeel is van de ruimtelijke visie Markt en omgeving, maar dat het parkeren als eerste project ter hand wordt genomen. Daarmee beantwoordde hij meteen een vraag van Henk Bouwers (PPC) die zich afvroeg waarom er geen parkeerplan bij de stukken was gevoegd. Sieben reageerde: “Als er vertrouwen er was geweest, hadden we hier niet zo gestaan. Waarom spreekt het centrummanagement dan in tijdens de commissievergadering?”

Goede locaties

BBC2014 vindt de Molenbelt en het Bogasterrein goede locaties. Het PAC, bij monde van Irene Driehuis, vond het Bogasterrein en de Molenbelt voldoende om de vervallen parkeerplaatsen op te vangen. Eddy Heeling van het CDA benadrukte dat er voldoende parkeerplaatsen moeten blijven voor kort en lang parkeren. “En die mogelijkheden zijn er.”

Lars Hoedemaker van D66 stelde dat de auto niet thuishoort op zichtlocaties in een gezellige binnenstad.

Bebouwing

De bebouwing op het citadelpunt Rabobank en notaristuin- kwam ook aan bod. Diverse raadsleden uitten hun zorgen over de hoogte van de bebouwing. Ferry Booij vroeg zich af of vier of vijf bouwlagen wel passen bij de omgeving. Gilbert Mulder van de PvdA vulde aan: “We moeten het voormalige postkantoor en waterschapsgebouw niet wegstoppen. De bouwhoogte moet in goede balans met de omgeving zijn.” Ook Irene Driehuis (PAC) uitte haar zorgen.

De plannen op het citadelpunt schrikken Lars Hoedemaker niet af. Wethouder Zwiers herhaalde zijn eerdere woorden, dat projectontwikkelaar Peter van Dijk meedoet in het proces. “Als gemeente bepalen wij de ruimtelijke kaders en of dat past.”

Water

De plannen voor de haven gingen Irene Driehuis van het PAC gingen haar niet ver genoeg. “Wat mij betreft gaat het vergroten van de haven niet ver genoeg. Dat mag best wat verder richting gemeentehuis worden doorgetrokken. Overigens moet Het Arsenaal zichtbaar blijven.” Gilbert Mulder was van mening, dat de haven niet tot grote diepte moet worden uitgegraven. Wat hem betreft gaat het om beleving.

Geringe belangstelling

Ferry Booij van BBC2014 vond het voorstel een plan met veel draagvlak. Wel beoordeelde hij de belangstelling van ondernemers voor de gemeentelijke vergaderingen als gering. “Wij roepen ondernemers op om te tonen dat zij er echt voor willen gaan.”

Tot slot kwamen nog de gevels aan de Weeshuisweide aan de orde. Gesprekken erover hebben volgens Zwiers nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Er is nog budget beschikbaar, dus Zwiers gaat graag praten met ondernemers en bewoners.

Lees ook:

Zwarte Hond presenteert ambitieuze plannen voor binnenstad

Raadsleden buigen zich over centrumplannen

Parkeren en water spelen hoofdrol bij bespreking centrumplannen