Coevorden – De gemeenteraad ging dinsdagavond akkoord met het bestemmingsplan Molenbelt en Oostersingel om er uitbreiding van parkeerruimte te realiseren. Op het terrein Molenbelt staan 73 parkeerplaatsen getekend. Dat zijn er 45 meer dan in de huidige situatie. Voor het terrein Oosterstraat/Oostersingel staan 134 parkeerplaatsen gepland, 68 meer dan nu.

Dat was op zich het punt niet. Wel wezen Sandra Katerberg (CDA) en Bernette Sieben (VVD) nogmaals op het proces rond het parkeren in de binnenstad. “In 2019 heeft de voorganger van wethouder Steven Stegen, Jan Zwiers, een toezegging gedaan over het parkeerplan. In 2020 is een motie aangenomen om te komen tot een totaalplan voor parkeren. Deze motie is door alle partijen ondertekend. Wij willen duidelijkheid. Door voortschrijdend inzicht kan het beter zijn op parkeerplaatsen op de Weeshuisweide te behouden.”

Zij kreeg bijval van Bernette Sieben: “Het parkeren zou als eerste nader uitgewerkt worden met alle partijen. Wij missen samenhang, er wordt hapsnap gekeken naar parkeren.” Irene Driehuis van het PAC kon zich wel aansluiten bij het CDA en de VVD. “De plannen zijn nu heel gefragmenteerd, er is geen duidelijk beeld van waar we nu staan.”

Henk Mulder van BBC2014 haalde uit naar het CDA. “Destijds is besloten, dat er minder verkeer in het centrum van de stad. Velen waren het hierover eens, ook het CDA. Volgens voormalig raadslid Gertjan Zuur kon het niet snel genoeg gaan. Niet alleen het weer, maar ook het CDA is van slag.” Dat liet Sandra Katerberg niet over haar kant gaan. “Er waart hier werkelijk een virus waardoor mensen Oost-Indisch doof zijn. Bovendien moet u het niet persoonlijk spelen over mensen, die hier niet in de raadzaal aanwezig zijn.”

Henk Bouwers van PPC kon zich voorstellen, dat enkele partijen een totaalplaatje willen. “Maar dat is niet mogelijk. Eerst moeten we nieuwe parkeerplaatsen aanleggen en dan verder kijken. Aandacht voor de Markt is daarbij noodzakelijk.”

Joop Slomp stelde namens de PvdA dat gratis en dichtbij het centrum parkeren het uitgangspunt is en blijft. “We snappen, dat een totaalplan meer duidelijkheid geeft. Toch hebben we ook begrip voor deze aanpak. Ik raad het college aan om ook eens te kijken naar parkeermogelijkheden in de Botersteeg.”

Burgemeester grijpt in

Wethouder Steven Stegen liet in zijn beantwoording weten: “De toezegging van mijn voorganger heb ik niet scherp. Ik heb het niet eerder voorbij horen komen.” Daarop greep burgemeester Renze Bergsma in: “Het college kent deze toezegging te allen tijde en moet daar ook naar handelen.” Sandra Katerberg begreep niet, dat de inhoud van de motie van oktober 2020 niet bekend is bij de wethouder. “Daar val ik wel over.”

Zie ook:

Parkeren: het blijft de gemoederen bezighouden

Parkeren Oostersingel en Molenbelt komt aan bod in commissievergadering

Parkeerplannen liggen ter inzage