Coevorden – Onlangs werd reeds bekend, dat kleine culturele organisaties in de gemeente Coevorden subsidie kunnen krijgen om weer van start te gaan met hun activiteiten.

Door de coronamaatregelen is de culturele sector het afgelopen jaar bijna helemaal stil komen te liggen. Er waren geen inkomsten maar wel onkosten. Als tegemoetkoming stelt het Rijk geld beschikbaar aan gemeenten.

Kleine organisaties in de cultuursector kunnen een waarderingssubsidie van 300 euro aanvragen. Het gaat om bijvoorbeeld zangkoren, toneelverenigingen en historische verenigingen. Met de grotere culturele instellingen zijn gesprekken gevoerd. Aan de hand van die gesprekken is een inschatting gemaakt van te maken kosten voor een opstart. Ook is geld beschikbaar voor beeldend kunstenaars. In totaal is er ruim 250.000 beschikbaar voor noodsteun aan culturele instellingen en organisatie in de gemeente Coevorden en het benoemen van een cultuurcoach.

Er zijn enkele voorwaarden: de organisatie heeft geen winstoogmerk. De organisatie is actief op het gebied van kunst en cultuur en is gevestigd en actief in de gemeente. De instelling organiseert culturele en erfgoed activiteiten die openbaar toegankelijk zijn en zijn niet gericht zijn op politiek, vakbondsactiviteiten en religie. De informatie is HIER te lezen. Op deze pagina is een aanvraagformulier voor de waarderingssubsidie te downloaden. Een aanvraag doen kan tot en met 1 december 2021. Er is in totaal voor alle aanvragers 19.000 euro beschikbaar. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Cultuurcoach

De gemeente wil een cultuurcoach benoemen. Deze coach gaat samen met de culturele organisaties aan de slag om een stimulans te geven aan kunst en cultuur in de gemeente Coevorden. Wethouder Jeroen Huizing: “De afgelopen tijd hebben we met veel culturele instellingen en organisaties gesproken. We hebben gekeken wat er mogelijk en nodig is om de culturele sector weer op gang te helpen. Met het geld dat beschikbaar is, willen we de organisaties een steun in de rug geven zodat ze de activiteiten weer op kunnen pakken. Het geld komt uit een groot pakket aan steunmaatregelen die de gemeente in het leven heeft geroepen.”

De cultuurcoach moet een bruggenbouwer worden en een samenwerking tot stand brengen tussen organisaties van kunst en cultuur, onderwijs, zorg, welzijn en sport in de gemeente Coevorden. Ook gaat de cultuurcoach samen met muziekverenigingen en scholen aan de slag met muziekonderwijs. Uit gesprekken met de culturele organisaties komt naar voren dat dit wordt gemist. Het benoemen van een cultuurcoach is een proef. In de periode dat de gemeente Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe is, tot en met eind 2022, gaat de cultuurcoach aan de slag. Daarna wordt gekeken of dit wordt doorgezet.

Zie ook:

Kleine culturele organisaties kunnen subsidie krijgen