Regio – Vanwege het stikstofprobleem is het voor veel initiatieven in ons land lastig om een vergunning te krijgen. Als één van de oplossingen hebben de provincies gezamenlijk een stikstofbank ontwikkeld. Het Rijk doet later dit jaar ook mee. De Stikstofbank biedt, nadat deze is gevuld, een extra mogelijkheid om natuurvergunningen te verlenen voor initiatieven waarbij stikstof wordt uitgestoten. Met de komst van de Stikstofbank heeft Gedeputeerde Staten van Drenthe ook besloten om extern salderen met veehouderijen in Drenthe mogelijk te maken.

De Stikstofbank bewaart stikstofruimte voor toekomstig gebruikt. Dat kan alleen als er voldoende ruimte is. Bijvoorbeeld door maatregelen die de uitstoot van stikstof elders beperken of ruimte die ‘vrijvalt’ van bedrijven die gedeeltelijk of geheel stoppen. De stikstofbank zal bestaan uit een microdepositiebank (voor projecten waarvan de stikstof zich in kleine hoeveelheden verspreidt) en uit een doelenbank (voor specifieke projecten).

Extern salderen

Voor de provincie Drenthe is de Stikstofbank een belangrijke waarborg om extern salderen nu ook mogelijk te maken met veehouderijen. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Drenthe heeft in tegenstelling tot een aantal andere provincies gewacht met het openstellen van extern salderen met veehouderijen totdat aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. Eén daarvan is een goedwerkend systeem om vrijgekomen stikstofruimte van bedrijven die hun activiteiten beëindigen goed op te vangen en te registreren. Met de komst van de Stikstofbank is de inname en uitgifte van stikstof nu wettelijk geregeld. Dit is belangrijk om maatschappelijke en economische ontwikkelingen mogelijk te maken, onwenselijke situaties te voorkomen en het platteland leefbaar te houden.” Een andere belangrijke voorwaarde was legalisatie voor de zogeheten PAS-melders. Dit is nu  gewaarborgd in de landelijke stikstofwet.

Naast extern salderen, worden ook de regels voor intern salderen aangepast. Projecten die met intern salderen niet tot een toename van stikstofdepositie leiden, hebben niet langer een vergunning voor de Wet natuurbescherming nodig.

Lees meer over de stikstofbank op IPO.nl en kijk voor meer informatie over de Drentse Aanpak Stikstof op www.provincie.drenthe.nl/stikstof