Coevorden/regio – De rekenkamercommissies van Coevorden, Emmen en Hoogeveen hebben onderzoek gedaan naar het effect van Dutch TechZone (DTZ). Dit is het samenwerkingsverband tussen onderwijs, ondernemers en overheid in de gemeenten Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Hardenberg. Doel van de samenwerking is het versterken van de regionale economische structuur.

Aanleiding voor het onderzoek was de onduidelijkheid bij de gemeenteraden over onder meer de kosten en de meerwaarde van DTZ. Er blijkt sprake van een constructieve samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid, al zijn de resultaten nog niet meetbaar.

Conclusie

De conclusie van de rekenkamercommissies is dat er een vruchtbare samenwerking is ontstaan tussen onderwijs, ondernemers en overheid. De raden hadden echter geen beeld wat hun rol was, hoe DTZ functioneerde en hoe de financieringsstructuur was. De colleges van burgemeester en wethouders hebben hun gemeenteraden onvoldoende meegenomen in de ontwikkelingen. Ook hebben de gemeenteraden zelf onvoldoende gevraagd naar de voortgang.

De rekenkamercommissies concluderen dat door de DTZ-samenwerking er nu een goed netwerk is ontstaan waarin partijen goed met elkaar in contact zijn en elkaar prima weten te vinden. Veel resultaten worden pas later verwacht. De colleges van burgemeester en wethouders van de drie gemeenten erkennen dat een aantal punten voor verbetering vatbaar is. Zij geven in een gezamenlijke reactie aan dat zij graag met de raden in gesprek gaan. Zij zien ook zeker de meerwaarde van de samenwerking binnen DTZ.