Regio – Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft besloten om de subsidieplafonds voor LEADER Uitvoering 2021 in Zuidoost-Drenthe te verhogen.

Er is reeds bestaand budget beschikbaar en er is veel belangstelling om met LEADER een project uit te voeren. LEADER werkt aan een leefbaar platteland en laat daarbij de uitvoering over aan de inwoners van het gebied.

LEADER is een Europees een Europees subsidie-, kennis- en actieprogramma om het landelijk gebied vitaal te houden. De Lokale Actiegroep (LAG) Zuidoost-Drenthe beoordeelt de aanvragen in deze regio.

Op de website www.leaderzuidoostdrenthe.nl staat aan welke criteria de plannen moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Via deze website kan een aanvraag worden gedaan in diverse jaarlijkse rondes.

Eerder kregen diverse projecten uit de gemeente Coevorden al een subsidie. Zo kreeg Steenwijksmoer 150.000 euro voor de verduurzaming van het dorpshuis en het inrichten van een beweegpark in het dorp. Sleen kreeg ruim 92.000 euro voor inrichting van het multifunctionele sport- en speelterrein op de sportaccommodatie. Verder waren er bijdragen voor Gebouw 48 in Oosterhesselen (ruim 110.000 euro), het Doe-Plein Daol’n (110.000 euro), het Vijfpuntenplan in Schoonoord (96.000 euro) en Playground Poppenhare (150.00 euro).