Coevorden – In het binnenwater van Coevorden langs de Melkkade-Spoorsingel drijft een smal oliespoor over een lengte van ongeveer een kilometer. Dit meldt Waterschap Vechtstromen.

Vermoed wordt, dat de olie afkomstig is van een schip. Er wordt onderzoek gedaan naar de herkomst. Omdat er in het water scheepvaart is met golfslag, is het leggen van oliebooms om de olie op te zuigen niet mogelijk. Het waterschap verwacht, dat de olie door de warme weersomstandigheden snel zal verdampen.

Wie iets gezien heeft van de lozing, wordt verzocht dit te melden bij het waterschap. Dat kan via telefoonnummer 088-2203333 of info@vechtstromen.nl.