Coevorden – De raadsleden vergaderen deze week tweemaal: er is op dinsdag 10 mei een commissievergadering en op woensdag 11 mei een raadsvergadering.

Op de agenda van de vergadering van dinsdag staan onder meer het voorstel van het Seniorenconvent wat betreft het rekenkameronderzoek over het afvalinzamelingsbeleid, verklaring van geen bezwaar tegen de bouw aan de Zweeloërstraat 15A in Noord-Sleen, de actualisatie van de bouwverordening en de brief van het college over de intentieovereenkomst MFC Schoonoord.

Benoeming wethouders en installatie drie raadsleden

De vergadering van woensdag staat in het teken van de benoeming van de wethouders, het verzoek om ontheffing van het woonplaatsvereiste van wethouder Steven Stegen en de installatie van drie raadsleden. Doordat drie huidige raadsleden nu wethouder worden, dienen er drie nieuwe raadsleden benoemd te worden. Dat zijn Jan Tempels van BBC2014, Albert Lubbelinkhof van de PvdA en Jacqueline Streutker-Lanjouw van het CDA.

Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Meer informatie staat op de website van de gemeenteraad.