Coevorden – De PvdA stelde in de commissievergadering van donderdagavond vragen over de wijk Vosmaten. “Er is sprake van een onwenselijke situatie, het plan is nog steeds niet afgerond en de bouwstraten liggen er nog steeds”, aldus Gilbert Mulder.

“De wijk is in bezit van projectontwikkelaars. De eerste woningen werden in 2007 gebouwd. Wij als PvdA hebben gesproken met de nieuwe Wijkvereniging Vosmaten. Er zijn geen voetpaden en er liggen slechte wegen. Niet overal is straatverlichting aanwezig. Dat zorgt voor een gevoel van onveiligheid en ongewenste situaties als drugshandel.” Mulder vroeg zich af wie verantwoordelijk is.

De klachten zijn er al vele jaren. In 2014 bijvoorbeeld werd al gesproken over jarenlange ergernis.

Wethouder Jeroen Huizing zei in zijn beantwoording, dat de projectontwikkelaar in principe verantwoordelijk is. “Wij hebben als gemeente gemeente de verplichting om jaarlijks te schouwen en dat gebeurt ook. Wij hebben de eigenaar gewezen op gevaarlijke situaties, maar wij hebben geen mogelijkheden om op te treden. Wij zijn al vele jaren in gesprek. Zodra de wijk klaar is, wordt die overgedragen aan de gemeente. Dat is echter nog niet het geval. Duidelijk is, dat wij er niet uit komen. Daarom zijn wij in 2019 gestart met arbitrage.” Bij arbitrage worden de geschillen voorgelegd aan arbiters, die daarover een oordeel zullen vellen. Dit proces is nog niet afgerond.