Coevorden – “Dit kan toch niet waar zijn”, zei Ton Soppe tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad van vanavond. Hij sprak over de klachten van bewoners van de Parallelweg en Beukenlaan over HDF Recycling. “Het bedrijf heeft zelf een bureau ingeschakeld en er ligt een rapport. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) schijnt nu te twijfelen of er nog een vervolgonderzoek moet komen.”

Soppe sprak zijn verbazing uit. Daarnaast vroeg hij zich af het bedrijf voldoet aan alle vergunningen.

Niet voor zoete koek aannemen

Volgens de burgemeester moet recht worden gedaan aan de bewoners, die al sinds medio 2018 klachten hebben en vrezen voor hun gezondheid. “Het bedrijf neemt dit nu zelf ter hand en wij juichen het in principe toe dat bedrijven zelf deze weg inslaan. Maar natuurlijk is het wel zaak, dat we dat rapport niet voor zoet koek wordt aangenomen. Het rapport van HDF moet natuurlijk worden beoordeeld. Ik neem aan, dat de RUD het rapport op de inhoud beoordeelt. Op de bedrijfsvoering is wel wat aan te melden, daar zijn we echt mee bezig.”

Volksgezondheid

De bewoners van de Parallelweg en Beukenlaan zijn de overlast van HDF Recycling aan de Marconiweg zat.

Sinds 2018 zijn er klachten over houtstof en houtpulp, afkomstig van HDF, Houtdrogerij Friesland, later werd daar Recycling aan toegevoegd. Bovendien hebben zij last van nevel doordat hout met water wordt besprenkeld. De buurtbewoners maken zich zorgen over de volksgezondheid. Niet alleen voor zichzelf, maar ook bewoners van de binnenstad. Door de overlast hebben de buurtbewoners bijna een dagtaak aan het schoonhouden van ramen, deuren, dakgoten en tuinmeubilair.

Daarnaast wordt er momenteel een hal gebouwd, waarin mogelijk een biomassaketel van 15 megawatt komt. Wat betreft de buurtbewoners gaat het echter niet om een biomassaketel, maar een vuilverbrander.

Zware metalen en paks

Er zijn regelmatig contacten met de gemeente, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en de GGD. Er zijn inmiddels metingen geweest, waarvan de resultaten zijn gedeeld met de buurtbewoners. In de stoffen zitten zware metalen en paks, maar die zouden net onder de toegestane norm zitten.

BBC2014 trok al eens eerder aan de bel in de commissievergadering van 12 mei. “De overlast moet stoppen”, stelde Ton Soppe namens deze fractie.

Lees hieronder het onlangs verschenen artikel over deze zaak, waarin de bewoners hun klachten uiteenzetten en reacties zijn opgenomen van HDF en de gemeente.

“Wij maken ons zorgen om gezondheid”