Coevorden – De Fietsnota ‘Ruimte voor de fietser’ is zojuist aangenomen in de gemeenteraad. Bij alle partijen is tevredenheid over de nota, al werden nog enige kanttekeningen gemaakt en vragen gesteld.

Nina Jasperse van de PvdA vroeg zich af hoe de prioriteiten worden gemaakt. Voor de PvdA staat veiligheid voorop. Zij vroeg daarnaast aandacht voor de breedte van fietspaden. “Zorg ervoor, dat twee personen naast elkaar kunnen fietsen, dat geldt voor bijvoorbeeld ouders met kinderen en de duofietsen.”

Lidy Klein Gunnewiek (CDA) wordt blij van de fietsnota. “Wij willen naast duurzame fietspaden, ook snelle en veilige fietspaden, zeker omdat er steeds meer e-bikes komen. Het speerpunt veiligheid zien wij graag terug in de verlichting en de verharding van fietspaden.”

Fietsgemeente

Wat BBC2014 betreft, zo liet Henk Mulder weten, mag Coevorden fietsgemeente van de provincie worden. “Het is een nota met veel ambitie. Veiligheid en duurzaamheid zijn belangrijk. “Wel heb ik een kritische noot. We kunnen niet risicoloos projecten naar achteren schuiven. Wij pleiten dan ook voor nog dit jaar onderzoek en het opstellen van een prioriteitenlijst.” Wethouder Jeroen Huizing vindt fietspaden van belang, maar neemt met een gedeelde eerste plaats ook genoegen.

Margriet Fissering liet namens haar fractie, de VVD, weten verbaasd te zijn dat het fietspad ‘t Haantje/Noord-Sleen niet is opgenomen in de fietsnota. Volgens wethouder Jeroen Huizing staat die er wel in, maar nogal verscholen. Dat wilde er bij Fissering niet in en gaat dat nader bespreken met Huizing.

Wachtum

Daarnaast wees zij op de Giestee in Wachtum, die geldt als fietsroute. “Het ontbreken van verlichting op dit deel van de weg is al jaren een bron van ergernis. De wens dateert al van de jaren negentig. De wethouder gaf eerder al aan, dat de verlichting niet aan de orde komt in de fietsnota. Mijn vraag hierover in de commissie vind ik wel terecht.” Verder sprak zij over de wens vanuit Wachtum om een fietspad aan te leggen langs de Verlengde Hoogeveensevaart tussen Wachtum en Holsloot. “Pas in 2022 komt er een haalbaarheidsonderzoek. Dat betekent, dat dat pas in 2024 op de begroting zou komen.” Zij riep op om eens in gesprek te gaan met de mensen. Huizing liet in zijn antwoord weten, dat er inmiddels aandacht voor is.

Jerry Stoker van het PAC vroeg nogmaals aandacht voor de voorrangsregels op rotondes. Die wijken in Drenthe namelijk af van het landelijke beeld. “Verder moet gekeken worden naar fietspaden in combinatie met zonne-energie en vraag ik net als de VVD aandacht voor de mogelijkheden van gebruik van andere materialen. Ook de mogelijkheid van lichtgevende fietspaden kan worden onderzocht.”

Projecten

Projecten, die op de agenda staan, zijn bijvoorbeeld de realisatie van veilige schoolroutes, extra maatregelen op fietspaden waarop het steeds drukker wordt en een kwaliteitsverbetering van het bestaande fietspadennetwerk. In de nota wordt erkend dat de stalling van fietsen bij het station in Coevorden aandacht verdient gezien het toenemende aantal treinreizigers.

Uit zowel de inspecties als uit als de dagelijkse praktijk blijken er tal van fietspaden te zijn die meer dan gemiddeld onderhoud behoeven. Daarbij zijn 25 fietspaden benoemd waar echt iets moet gebeuren.

Aantal bestaande knooppunten kunnen sterknooppunten worden met voorzieningen als parkeerplaatsen voor auto’s, rustruimte/schuilplaatsen, oplaadpomp, fietspomp, horecavoorziening, informatievoorziening. Die zouden kunnen komen in Schoonoord, Dalen, Noord-Sleen, Oosterhesselen, Zweeloo, Coevorden, Wezuperbrug, Sleen en Aalden.

Het complete rapport en het raadsvoorstel zijn te vinden op de website van de gemeenteraad.

Lees ook:

Gemeente heeft lange wensenlijst voor fietsen

Fietsnota is goed ontvangen