Dalen – Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van ruim 136.000 euro voor de herontwikkeling van de Emmerweg 10 (locatie Brouwer). Dat is op basis van de subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021. Op deze locatie worden 24 koop- en huurappartementen voor jongeren en ouderen gerealiseerd.

Gedeputeerde Henk Brink: “Een tankstation midden in een woonwijk, het leegstaande pand van voormalig autobedrijf Brouwer én de ligging aan een cultuurhistorisch waardevolle route zijn de aanleiding om meer van het gebied te maken. Met deze provinciale subsidie voor nieuwbouw wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de Emmerweg.”

De huidige bebouwing wordt vervangen door twee appartementengebouwen. In Dalen is veel vraag naar woningen voor deze doelgroepen jongeren en ouderen. Met name de combinatie van een noodzakelijke sanering en het gedeeltelijk aanbieden van goedkope huurappartementen maakte een subsidie noodzakelijk om de herontwikkeling te kunnen realiseren.

Marthijs Wegdam, eigenaar van het perceel, nam het initiatief. Het ontwerp is gemaakt door Annette Baarda van Bouwkundig Advies- en Ontwerpbureau Heijnen.

Zie ook:

Woningbouwplannen voldoen aan wensen in Dalen