​Coevorden – De raadscommissie van dinsdag 25 januari heeft een volle agenda. De vergadering begint om 19.30 uur en is te volgen via deze link. Ook zijn via deze link de complete agenda en bijbehorende stukken te vinden.

Op de agenda staan onder meer de Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Ondersteuning, de concept-omgevingsvisie, de doorontwikkeling van Synagoge Coevorden, kunst- en cultuurbeleid, parkeren Oostersingel en Molenbelt, beleidsnotitie vrijetijdseconomie, grondstoffenmonitor, de voetgangersoversteekplaats Wilhelminasingel en een groot aantal ingekomen stukken over bijvoorbeeld Stichting Cultuurpodium Coevorden en de subsidieregeling Gezond in Coevorden.