In deze tijd is er uiteraard volop aandacht voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De officiële dag voor het stemmen is woensdag 16 maart, maar stemmen is ook mogelijk op maandag 14 en dinsdag 15 maart.

Nagenoeg alle politieke partijen worden voor het voetlicht gebracht. Vijf partijen hebben op deze website een eigen banner om de aandacht op de verkiezingen en hun partij te vestigen. Dat wordt begeleid door interviews. Alle artikelen zijn terug te lezen via deze link. Ditmaal wordt aandacht besteed aan PvdA Coevorden.

Ook de PvdA blikt terug op de afgelopen periode en kijkt vooruit tijdens een gesprek met Gilbert Mulder, nummer 2 op de lijst, en Marjan Nijenbanning, nummer 4.

Sport

Omdat Gilbert reeds raadslid is, kijkt hij terug op de vier jaar. “Wij vinden sport heel belangrijk. Bij de vorige campagne hebben we al de aandacht gevestigd op het accommodatiebeleid. Inmiddels is er 5 miljoen in gestoken. Dat hebben we dus voor elkaar gekregen.”

Internationaal mbo

Gilbert is blij met het haalbaarheidsonderzoek naar internationaal mbo. “Wij steken daar duidelijk op in, er zijn dringend vakmensen nodig. Daarvoor is het belangrijk om de economie van onderaf te verbeteren. De cirkel onderwijs, overheid, ondernemers is essentieel.”

Minimabeleid

Gilbert vindt, dat de nieuwe raad een herbezinningsmoment moet hebben wat betreft het minimabeleid. “We hadden 2 miljoen euro in reserve, waarvan 1 miljoen is teruggegaan naar de algemene reserve. Wij willen graag inzetten op de kindpakketten en de uitbreiding van doelgroep tot 130 procent van bijstandsniveau. Daar moeten we het serieus over hebben. Er zijn werkende mensen die niet in aanmerking komen voor toeslagen of kwijtschelding.” De PvdA wil structureel meer geld inzetten voor minimabeleid. “Bestaanszekerheid is voor ons belangrijker dan lastenverlichting. We moeten de lasten eerlijk verdelen.”

De motie menstruatie-armoede was van de PvdA en werd door alle fracties gesteund. In de motie werd ervoor gepleit om menstruatieproducten ter beschikking te stellen aan minima. Inmiddels is dat proces in gang gezet.

Intergenerationele armoede

De gemeenteraad heeft diverse malen gesproken over intergenerationele armoede. Dat betekent, dat armoede van generatie op generatie wordt overgedragen. “Om dat te doorbreken en de cultuuromslag te krijgen: dat duurt jaren”, aldus Gilbert Mulder. Marjan vult aan: “Petje Af Coevorden, dat nu ook in Schoonoord is gestart, kan daarin een bijdrage leveren door de wereld van de kinderen te vergroten.”

Vervoer/veiligheid

“En verder”, vervolgt Mulder, “heb ik me hard gemaakt voor het openbaar vervoer door de dorpen, inmiddels rijden de bussen weer door de kernen.” Aandachtspunten zijn ook het fietspad in Schoonoord en andere veilige fietsroutes. “BBC2014 heeft dan wel de aanzet gegeven, maar wij hebben het zo kunnen maken, dat er schot in zit.

Verduurzaming

Marjan en Gilbert vinden, dat veel meer moet worden ingezet op verduurzaming. Gilbert is dan ook, dat juist deze week bekend werd, dat de gemeente Coevorden 4 miljoen van het Rijk krijt om de kom van Dalen stapsgewijs aardgasvrij te maken. “Het zou mooi zijn als we dat kunnen projecteren op andere dorpen en wijken. Ik vind wel, dat de wooncorporaties echt een tandje moeten bijzetten.” De PvdA is ook blij met het feit, dat De Swaneburg geheel gasloos is. “Ook met steun van ons.”

Stationsomgeving

Gilbert en Marjan zijn van mening, dat er nog werk te doen is in het stationsgebied. “Het gaat dan met name om de verbinding tussen station en het centrum. Die moet nog aanzienlijk worden verbeterd, is onze opgave.”

Investeringsagenda

Beide kandidaten vinden, dat er een investeringsagenda moet komen om te bepalen wat er voor de gemeente moet worden gedaan. “Kom met ideeën”, is dan ook de oproep.” De PvdA is tevreden over het raadsakkoord, dat vier jaar geleden tussen de partijen werd gesloten. “Wel stonden er heel veel ambities in, die we als raad niet allemaal konden verwezenlijken.”

Dementievriendelijk

Marjan is een pleitbezorger voor het dementievriendelijk maken van de gemeente. “Er is een goede club vrijwilligers, die goed werk kan verrichten. Door corona is er vertraging en kunnen we min of meer opnieuw beginnen. Deze groep verdient beslist steun. Maar liefst een op de drie vrouwen en een op de vijf mannen krijgt dementie.

Wonen

Wonen is natuurlijk ook bij de PvdA een issue. “Het is echt een groot probleem. Hoe zorgen we dat er betaalbare woningen komen, zowel koop als sociale huur.” Gilbert vindt, dat Coevorden aan de slag moet op locaties, die in bezit zijn van de gemeente. “We moeten denken: wat kan er wel in plaats van wat kan er niet.”

In de dorpen moeten meer betaalbare woningen komen voor de jeugd. “Recente gesprekken van ons in Geesbrug, Sleen en Zweeloo/Aalden bevestigen dit.”

Landbouw

Voor landbouw moet ruimte zijn, al leeft de hamvraag: Is er een stikstofruimte en waar haal je die vandaan? “Kleinschalige landbouw”, denkt Gilbert, “zal nog wel kunnen.” Marjan is werkzaam in het agrarisch onderwijs. Zij zegt: “Er kunnen ook andere verdienmodellen zijn. Die initiatieven als het oprichten van boerderijwinkels moeten we ondersteunen.”

De PvdA benadrukt een lokale partij te zijn. “Met als voordeel dat we wel de weg richting landelijke politiek kunnen bewandelen”, zegt Gilbert.

De PvdA heeft momenteel vier zetels en gaat voor zes tijdens de verkiezingen.

Meer weten over de PvdA Coevorden? Kijk dan op coevorden.pvda.nl. Daarnaast heeft de PvdA Coevorden een eigen Facebookpagina.

Foto v.l.n.r. Lars Oebeles, Albert Lubbelinkhof, Marjan Nijenbanning, lijsttrekker Joop Slomp, Eddie van der Weide, Daniëlle Conen, Gilbert Mulder, Joop Brink, Nina Jasperse, Mark Dorgelo, Michel Blanken.