Regio – Onder leiding van huisarts Frans Fonville hield de Werkgroep Ouderen vanuit de Stichting Gezond Coevorden deze week een inspiratiebijeenkomst. Huisartsen, professionals en managers van Saxenburgh Groep, Treant Zorggroep, Zorggroep Tangenborgh , Maatschappelijk Welzijn Coevorden, Icare en Dokter Drenthe troffen elkaar in Gezondheidscentrum De Veltstroom in Coevorden. Ook de Adviesraad Sociaal Domein was vertegenwoordigd. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over hoe we er in Coevorden voor kunnen zorgen dat ouderen een langere beleefde goede gezondheid kunnen hebben.

In zijn aftrap wees wethouder Joop Brink er nog eens op dat de gemiddelde beleefde gezondheid van ouderen in onze gemeente minder goed is dan het landelijk gemiddelde. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat inwoners door een vitale levenswijze langer en gezonder leven? Dit was voor alle betrokkenen een prikkel om in gesprek te gaan.

Stellingen

Dat gebeurde aan de hand van stellingen over ketensamenwerking, hoe je zelf vitaal ouder wilt worden en wat werkgevers kunnen bijdragen. Ook kwam de krappe arbeidsmarkt voor zorgpersoneel ter sprake en de aandacht voor mantelzorgers. En welke woonvormen kunnen bijdragen aan vitaal ouder worden. Fonville: “Opvallend was de grote bereidheid tot samenwerking, elkaar willen kennen en de behoefte om vaker contact te hebben. Daarbij werd genoemd dat de relatief kleine schaal van de gemeente Coevorden een voordeel is om betere samenwerking mogelijk te maken.”

Betere gezondheid van inwoners

De Stichting Gezond Coevorden werd eind 2019 opgericht en heeft als belangrijkste doel om de gezondheid van inwoners van de gemeente Coevorden structureel te verbeteren en te bevorderen. De stichting wordt bestuurd door Wouter van der Kam, bestuurder van Saxenburgh Groep, Annelies Möhlmann, directeur-bestuurder van Maatschappelijk Welzijn Coevorden en huisarts Gerda van der Woude van huisartsenpraktijk Meander. Zij willen de samenwerking tussen inwoners, huisartsen, het maatschappelijk welzijnswerk en de zorginstellingen verder versterken en uitbouwen om aan een gezonder Coevorden te werken.

Speerpunten

Naast de Werkgroep ouderen heeft de stichting nog drie speerpunten. Er is een Werkgroep jongeren, er wordt gewerkt aan een verdere uitrol van het gedachtegoed Positieve Gezondheid en er gebeurt heel veel vanuit het lokale Sport- en Preventieakkoord waarbij inmiddels meer dan 120 sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, zorgaanbieders, welzijn, onderwijs en de gemeente samenwerken om inwoners van Coevorden in beweging te krijgen. De buurtsportcoaches ‘Gezond Coevorden’ spelen daarin een belangrijke rol.

Aantrekkelijk voor zorgverleners

Naast het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners wil de stichting ook dat inwoners een betere kwaliteit ervaren wat betreft ondersteuning en zorg. Verder zien we dat de kosten van ondersteuning en zorg toenemen. Die kostengroei willen de stichting verlagen. Tot slot willen we voor zorgverleners aantrekkelijk zijn en het nog aantrekkelijker maken om in de gemeente Coevorden te werken en hier ook te blijven.

Preventiecoalitie

Om haar doelen te kunnen verwezenlijken werkt der stichting nauw samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis in de zogenaamde preventiecoalitie. Die coalitie ontving daarvoor onlangs een rijksbijdrage van 2 ton.