Coevorden – Het ontwerpbestemmingsplan voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen aan de Molenbelt en aan de Oosterstraat/Oostersingel ligt ter inzage tot en met maandag 13 september.

Het nieuwe bestemmingsplan met inachtneming van eventuele zienswijzen wordt daarna aan de raad voorgelegd. De definitieve tekeningen worden gemaakt nadat het bestemmingsplan is vastgelegd. Wel is er al een concept voor het inrichtingsplan voor beide locaties. Op het terrein Molenbelt staan in dat ontwerp 73 parkeerplaatsen getekend. Dat zijn er 45 meer dan in de huidige situatie. Voor het terrein Oosterstraat/Oostersingel staan er 134 parkeerplaatsen, 68 meer dan nu. In de definitieve tekeningen wordt rekening gehouden met locaties voor laadpalen. De aanleg van de parkeerplaatsen start op z’n vroegst eind dit jaar. Naar verwachting neemt de bestemmingsplanprocedure ongeveer vier maanden in beslag.

Hiermee wordt een eerste stap gezet om parkeerplaatsen in het centrum te heroverwegen. Samen met onder andere het Centrummanagement, Domesta, college, de raad en de inwoners van de binnenstad worden de plannen uitgewerkt.

In de plannen voor de de Weeshuisweide en later voor Markt/Haven moet blijken hoe het parkeren op deze locaties er uit komt te zien. In die fase moet ook duidelijk worden hoeveel parkeerplaatsen er op deze locaties nog nodig en/of wenselijk zijn. Daarbij worden de gegevens uit de parkeermodellen in de plannen verwerkt.

De stukken kunnen op afspraak worden bekeken tot en met 13 september tijdens de openingstijden van het Klantcontactcentrum in Hof van Coevorden. De plannen zijn digitaal te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Klik op deze link voor een uitgebreid rapport.

Zie ook:

“Parkeren op Markt heroverwegen”