Coevorden – De tentoonstelling ‘Wapentuig in het tuighuis’ in Stedelijk Museum Coevorden is verlengd tot en met 13 september. Deze bijzondere collectie, met bruiklenen van het Rijksmuseum, bestaat uit onder andere diverse typen helmen en onderdelen van harnassen, zoals ze op de Amsterdamse schutterstukken te zien zijn en ook door Rembrandt werden afgebeeld op zijn iconisch schilderstuk De Nachtwacht.

In het voorjaar 2019 werden diverse musea door het Rijksmuseum in de gelegenheid gesteld om uit de overvolle wapencollecties van het Rijksmuseum, een keuze te maken uit een grote verzameling cavaleriesabels en lansen. Het Stedelijk Museum Coevorden kreeg drie verschillende typen sabels en lansen uit de periode 1814 tot 1844 geschonken. Naar aanleiding van deze gift is de tentoonstelling ‘Wapentuig in het Tuighuis’ georganiseerd.

Er wordt aandacht besteed aan onder meer beeldmateriaal waarin het gebruik van wapentuig tijdens historische oorlogen rond Coevorden voor de tijdgenoot werd gedemonstreerd. Tijdens de tentoonstelling zijn behalve prenten, sabels, lansen, zwaarden, musketten, pistolen en harnassen ook bijbehorende attributen zoals giettuig, trommels en bandelieren te bekijken. Het museum ontving bruiklenen van het Drents Museum, Ostfriesisches Landesmuseum Emden, Museum Slag bij Heiligerlee en diverse particulieren.

Sinds kort is het mogelijk om zonder reservering het museum te bezoeken. Ook is nog steeds via de website een e-ticket te bestellen. In beide gevallen kan alleen met pin worden betaald.

Stedelijk Museum Coevorden heeft aangepaste openingstijden: van dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur en zondag van 12.00-17.00 uur. De regels van het RIVM en het procotol van de Museumvereniging worden gevolgd.