Coevorden – De gemeenteraad vergadert dinsdag 26 mei vanaf 19.30 uur. Ook ditmaal betreft het een videovergadering.

Een van de belangrijkste punten is het collegevoorstel om auto’s toe te laten in de Friesestraat-Noord om het voetgangersgebied compacter te maken. Andere punten zijn de Algemene Plaatselijke Verordening en de rekenkamerbrief over het bestuursprogramma ‘Ruimte om te doen’.

De complete agenda met bijbehorende stukken is HIER te vinden.