Coevorden – De status van de brief van het college over de uitbreiding van de parkeerterreinen Bogas en Molenbelt was de raadsleden niet duidelijk. Dat liet een aantal van hen weten tijdens de commissievergadering van vanavond. Volgens commissievoorzitter Ferry Booij gaat de brief alleen om het in werking stellen van de uitbreiding van deze parkeerplekken, maar insprekers en raadsleden wezen erop dat de plannen onderdeel zijn van een groter geheel.

Uitgangspunten

Volgens het gemeentelijk mobiliteitsbeleid zijn de uitgangspunten, dat er voldoende parkeermogelijkheden zijn voor inwoners en bezoekers in een goed bereikbare binnenstad. In de brief, die vanavond aan de orde kwam, staat dat er parkeerruimte voor langparkeren komt aan de randen van het centrum en dat er oog is voor de beeldkwaliteit. Daarom wordt geprobeerd geparkeerde auto’s uit het straatbeeld te halen.

“Als we dit hadden geweten”

In de brief wordt bovendien een overzicht gegeven van het aantal parkeerplaatsen dat zou moeten verdwijnen. Eigenares Ling Hu van Kota Radja vindt, dat het aantal te handhaven parkeerplaatsen niet in verhouding staat tot de momenteel aanwezige 92 parkeerplaatsen. “Wij hebben in 2013 dit pand overgenomen, mede vanwege de mogelijkheid tot parkeren. Als we dit tevoren hadden geweten, hadden we ergens anders geïnvesteerd. Meer ondernemers denken er zo over.”

“Corona heeft plannen ingehaald”

Roeland Hup sprak als waarnemend voorzitter van zowel de Coevorder Handelsvereniging als Centrummanagement Coevorden. “Wij zijn eerder meegenomen in het proces en stonden achter de visie. Naar een aantal punten moet opnieuw worden bekeken. Corona heeft bepaalde plannen ingehaald. We moeten eerst weer een goed ondernemersklimaat hebben voordat we verder gaan met de plannen. Wilt u een eind lopen met de boodschappen?” hield hij zijn gehoor voor.

Parkeren Markt opnieuw bekijken

Hup: “De uitbreiding van de parkeerterreinen Bogas en Molenbelt sluiten mooi aan, maar het parkeren op de Markt moet opnieuw worden bekeken. Ondernemers aan de Friesestraat-Noord vestigen zich daar vanwege de mogelijkheid tot parkeren. Moeten de parkeerplaatsen op de Markt dan verdwijnen?” Hij wees erop, dat hij veel reacties en vragen heeft gehad. “Het kan toch niet zo zijn, dat ondernemers vertrekken als de parkeerruimte verdwijnt?”

Wethouder Steven Stegen vroeg zich af of alles nu moet worden heroverwogen. “De ontwikkelingen zijn er juist om kansen te creëren. Bovendien praten we nu niet over het weghalen van parkeerplaatsen, maar om het uitbreiden van twee parkeerterreinen.” Toch wordt de collegebrief vergezeld van tekeningen over de mogelijke toekomstige situatie.

Parkeren bewoners

Annemiek Soppe is eigenares van Pets Place in de Sallandsestraat. “Ik weet, dat de brief gaat over parkeren op het Bogasterrein en de Weeshuisweide, maar alle plannen hangen daarmee samen. Coevorden wil een verblijfsstad worden. De gepresenteerde modellen geven aan wat mogelijk is, maar niet wat wenselijk of prettig is.” Zij haalde daarbij aan, dat we zelf heel goed kunnen nadenken.

Zij wees erop, dat er 23 appartementen in de Sallandsestraat en tien woningen aan de Oosterstraat bij komen. “Parkeermogelijkheden voor de bewoners zie ik niet terug in de plannen. Zij willen ook graag parkeren.”

Lidy Klein Gunnewiek van het CDA sprong daarop in en vond ook dat dit moet worden meegenomen. Bernette Sieben van de VVD onderschreef de woorden van Annemiek Soppe, dat vooral zelf moet worden nagedacht over de toekomstige plannen en dat niet moet worden uitgegaan van modellen.

Geen compleet beeld

Wethouder Steven Stegen liet tijdens de vergadering weten, dat er nog geen compleet beeld is wat betreft het parkeren door bewoners van de binnenstad. “Maar als je ervoor kiest om in de binnenstad te gaan wonen, weet je dat de auto niet het meest geliefde object is.” Wel toonde hij sympathie voor het voorstel van Jerry Stoker (PAC) om vergunningen voor één auto per huishoudens legesvrij te verstrekken. Nu betalen bewoners immers voor elke auto leges voor een parkeerontheffing.

De woorden van Stegen verbaasden Lidy Klein Gunnewiek. “U heeft geen zicht op het parkeren door bewoners en toch zijn er nu plannen. Waar moeten bewoners van de Weeshuisweide en Molenstraat bijvoorbeeld parkeren?”

Wat is de status van dit briefje?

Met name Lidy Klein Gunnewiek (CDA) en Bernette Sieben (VVD) vroegen naar een overzicht van het te volgen proces. “We hebben”, aldus Klein Gunnewiek, “in oktober 2019 ingestemd met de visie Markt, Haven, citadelpunt en Weeshuisweide. De plannen zouden worden uitgewerkt en voorzien van een financieel overzicht. Wat is dan de status van deze brief? We hebben nog geen enkele mogelijkheid gekregen om hierover inhoudelijk te praten.”

Steven Stegen antwoordde daarop, dat er nog een voorstel komt met financiële onderbouwing. “Het college kan niet beslissen over het weghalen van parkeerplaatsen, daarover wordt in de raad gepraat.”

Bernette Sieben miste totaal welk proces er wordt gevolgd. “De wethouder heeft in oktober 2019 gezegd, dat parkeren de eerste prioriteit is. We zijn anderhalf jaar verder en krijgen nu alleen dit briefje.” Stegen koerst op concrete plannen voor de Weeshuisweide, zo liet hij weten, die eind dit jaar klaar zouden moeten zijn. Daarna volgt het Kasteelpark.

De wethouder zegde vanavond toe, dat de raadsleden schriftelijk inzicht zal worden gegeven over het te volgen proces.

Lees voor meer informatie het onderstaande artikel, waarin een link staat naar een presentatie over de plannen en naar de stukken, die bij de brief zijn gevoegd.

Parkeerplannen aan bod in commissievergadering

Meer informatie over de plannen in het centrum:

Zwarte Hond presenteert ambitieuze plannen voor binnenstad