Coevorden – De gemeente Coevorden wil onderzoek doen naar een nieuwe locatie voor de gemeentewerf en milieustraat. De twee huidige locaties in het noordelijke en zuidelijke deel van de gemeente zijn toe aan vervanging. De nieuwe locatie moet centraal in de gemeente komen. De voorkeur gaat uit naar een plek langs de weg tussen Dalen en Oosterhesselen. Het voorstel wordt op 31 januari 2023 behandeld door de gemeenteraad.

Centrale locatie

Wethouder Jeroen Huizing: “De huidige gebouwen van de buitendiensten aan Fort Verlaat en de werf in Zweeloo voldoen niet meer aan de eisen van nu. Om afval goed te scheiden moet er ook wat gebeuren aan de milieustraten. Daarom willen wij onderzoeken of één centrale en goed bereikbare locatie in onze gemeente voor de gemeentewerf en milieustraat haalbaar is. Het moet een locatie worden waar inwoners gemakkelijk hun afval kunnen wegbrengen en waarbij zoveel mogelijk grondstoffen gescheiden worden ingezameld om te recyclen.”

De gemeentewerf is de uitvalbasis van de buitendienst. Vanuit de twee huidige locaties worden dagelijks alle werkzaamheden van de buitendienst uitgevoerd zoals onderhoud aan groenvoorziening, de wegen en bijvoorbeeld de gladheidsbestrijding. Een duurzame werf, aangepast aan de eisen van nu, garandeert ook voor de toekomst een goed serviceniveau voor de inwoners.

In de gemeente Coevorden zijn twee milieustraten die bijna dertig jaar oud zijn. Ze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Zo wordt het afval niet gewogen en ook het goed scheiden van afval is niet mogelijk door beperkte ruimte. Het hebben van twee milieustraten brengt extra kosten met zich mee. Door te kiezen voor één milieustraat op een centrale plek in de gemeente kunnen de afvaldoelstellingen van de gemeente gehaald worden en blijft de afvalstoffenheffing beheersbaar. Dit sluit aan bij de aanbevelingen die de Rekenkamercommissie heeft gedaan in haar
onderzoeksrapport naar het afvalinzamelingsbeleid in de gemeente Coevorden. De exploitatiekosten van één milieustraat zijn goedkoper.

Foto: archieffoto open bedrijvendag op Fort Verlaat.