Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Sleen – Broeklanden 4: voor verandering agrarisch bedrijf naar stalling voor caravans/campers/vouwwagens/boten

Bekendmaking ontwerp-begroting 2023 EMCO-groep (art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen)

Coevorden – Klooster 5A, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Wachtum – Grevenberg 7: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 1 kastanje

Dalerveen – Hoofdstraat 104B: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: realisering fietsenschuurtje

Wachtum – Middendorp 17: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 1 kastanje

Sleen – Bontekoestraat ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van 4 woningen

Erm – Steenbakkersweg 7-349: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 1 beuk

Coevorden – Kerkstraat, Friesestraat en Van Heutszsingel: voor het organiseren van een optocht

Benneveld – Bennevelderstraat 24: voor de organisatie van Dorpenvoetbal Benneveld

Dalerveen – Hoofdstraat 140A: aanvraag omgevingsvergunning: het houden van een schuurfeest

Dalen – grasveldje bij Luunkamp 1: voor het organiseren van een barbecue

Dalerpeel – Nassaustraat 30: Ontheffing Alcoholwet

Wachtum – De Olde Hoek ong.: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing van schuilstal

Dalen – Kieftenweg 40: aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen van de woning

Zweeloo – Hoofdstraat 28: voor de organisatie van het Open Sweeler Boarding Voetbaltoernooi

Coevorden – Rubensstraat 31: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing hekwerk en uitbreiding woning

Benneveld – Bennevelderstraat 24: Ontheffing Alcoholwet

Benneveld – Bennevelderstraat 56: aanvraag omgevingsvergunning: splitsing woning

Sleen – Brink: voor de  organisatie van een muziekavond en doorkomst Roparun

Aalden – Aelderstraat 65: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 1 linde

Coevorden – Jan Benjaminsstraat: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: plaatsing dakraam

Erm – Brinken: voor de organisatie van het dorpsfeest Erm

Coevorden – De Voorde 2: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing zorgcentrum De Voorde

Sleen – Boelkenweg, nabij rotonde: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 1 eik

Coevorden – Van Twickelolaan: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 1 es

Dalerveen – NAM-weg: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 1 eik

Coevorden – Lijsterbes nabij nummer 12: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 1 meelbes

Coevorden – Dr. Picardtlaan 5: voor brandveilig gebruik van het gebouw (ontwerpbesluit)

Stieltjeskanaal – Stieltjeskanaal: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 1 eik

Provincie

Coevorden – besluit op grond Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor reguliere procedure Bio Energy Coevorden, Berlijnseweg 1

Wijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018

Waterschap

Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen

Ontwerp eerste begrotingswijziging 2022

Delegatiebesluit waterschap Vechtstromen