Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Noord-Sleen – Zweeloërstraat 3-5: Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Coevorden: Ontheffing geluidshinder voor werkzaamheden op verschillende perrons

Sleen – Broekveldstraat en Aumühlerstraat ong.: voor het bouwen van 7 woningen (verlenging)

’t Haantje – ’t Haantje 62: voor het kappen van een eik (verleend)

Oosterhesselen – Hooiweg 2: voor het kappen van een Amerikaanse eik (verleend)

Sleen – Broekveldstraat ong.: voor het bouwen van 4 woningen (verlenging)

Coevorden – Watersnip 2: voor het verbouwen van de woning (verleend)

Oosterhesselen – Doemakkers 1: voor het plaatsen van een kozijn (verleend)

Coevorden – Hoofdweg 67: voor het plaatsen van een bijgebouw (verlenging)

Coevorden – Sallandsestraat ong.: voor het realiseren van 11 appartementen (verlenging)

Coevorden – Beatrixlaan 8: voor het kappen van een eik (verleend)

Schoonoord – Ellertstraat 20: voor het kappen van een beuk (verleend)

Coevorden – Markt: voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Dalerveen, lozen afvalwater op waterloop WL04403

Intrekkingsbesluit Regeling 75 jaar Vrijheid

Bekendmaking intrekking tijdelijk vaarverbod Waterschap Hunze en Aa’s

Ontwerpbestemmingsplan kernen, Coevorden, Gouverneur Hofstedelaan 2 en Commissaris Gaarlandtlaan 23

Ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke ontsluitingsweg Coevorden

Definitief besluit Legger oppervlaktewaterlichamen Waterschap Drents Overijsselse Delta 2020

Uitvoeringsbesluit algemene subsidieverordening Coevorden

Coevorden – De Mars 5A: voor het plaatsen van een voedersilo t.b.v. op- en overslag van diervoeders (verleend)

Oosterhesselen – naast Waterveensweg 2a: voor het kappen van 1266 m2 bomen ten behoeve van het bouwen van een loods (verleend)

Bekendmaking ontwerp wijziging begroting 2021 gemeenschappelijke regeling EMCO-groep (art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen)

Meppen – Oldeveen 12: voor het bouwen van een aardappelbewaarloods (verleend)

Meppen – Oldeveen 12: voor het uitbreiden van een ligboxenstal (verleend)

Aalden – Gelpenberg 28: voor het bouwen van een werkschuur (aanvraag)

Meppen – Oldeveen 12: voor het legaliseren van het bouwen van een potstal (verleend)

Schoonoord – Kibbelveen 7: voor het bouwen van een loods (aanvraag)

Beleidsregels Doe-Mee-Pas gemeente Coevorden 2021

Beleidsregels termijnoverschrijdende bezwaren tegen te lage WOZ-waarden in het aardbevingsgebied

Besluit aanwijzing toezichthouder

Openstellingsbesluit Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 ontwikkelingsprojecten

Openstellingsbesluit Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 softwareontwikkeling

Aalden – Gelpenberg 9: voor het uitbreiden van de woning en het wijzigen van het gebruik (aanvraag)

Geesbrug – Witte Menweg 10: voor het uitbreiden van een rundveestal (aanvraag)

Aalden – Rutgerswal 5: voor het verbouwen van de woning (aanvraag)

Holsloot – Eldijk 3: voor het verwijderen van een draagmuur (aanvraag)

Wachtum – Middendorp 3: voor het bouwen van een loods (aanvraag)

Schoonoord – Kerklaan 14, 15 en 16: voor het herbestemmen van de monumentale kerk naar 4 appartementen (aanvraag)

Coevorden – Friesestraat 26: voor het plaatsen van gevelreclame (aanvraag)

Geesbrug en Nieuwlande, plaatsen eendenkorven in waterlopen WL03256 WL06701 WL03275 WL03682

Aanwijzingsbesluit Noordelijk Belastingkantoor

Incassoreglement Noordelijk Belastingkantoor

Leidraad Invordering 2021

Dalen – Achterloo 5: voor de uitbreiding van de dieraantallen op een melkveehouderij