Dalen – De buitenschoolse opvang (BSO) breidt per december uit wat betreft het aantal kinderen, de locatie en in aanbod. De BSO voor kinderen van Dalen en omgeving vindt vanaf december volledig plaats in de BWB-school. De overgang verkleint de wachtlijsten en maakt ruimte voor een BSO vol activiteiten gericht op verschillende talenten.

In de nieuwe werkwijze is er meer ruimte voor o.a. kunst, koken, theater, techniek en sport. Elk talent in een eigen ruimte waar kinderen voor kunnen kiezen. De laatste details worden momenteel uitgewerkt en de ouders worden uitgenodigd voor een informatieavond.

Ook voor de jongere kinderen wordt er uitgebreid. Op het naastgelegen kinderdagverblijf komt een ruimte vrij waar een extra dagopvanggroep wordt gestart. Dit maakt dat de wachtlijsten op het kinderdagverblijf per januari drastisch verminderen.

Vanaf januari wordt gewerkt met vier dagopvanggroepen. Kinderwereld werkt met horizontale groepen met kinderen van dezelfde leeftijd. Elke fase in de ontwikkeling vraagt om een andere benadering en met horizontale groepen optimaliseert Kinderwereld de aandacht voor deze fases. Er wordt gewerkt met een baby- (0-2 jaar) en peutergroep (2-4 jaar). Methodes als Uk & Puk en Logo 3000 blijven in deze groepen aangeboden worden.

Voor meer informatie: Dion Veurink, clustermanager Dalen, dion@kinderwereld.info, 06-15555641.