Coevorden – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Ontwerp-Bestemmingsplan ‘Ossehaar fase C Coevorden’, het ontwerp Beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid. Het plan maakt de ontwikkeling van honderd woningen aan de oostzijde van Coevorden planologisch mogelijk.

De bouw van de woningen past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Kernen’. Om de bouw mogelijk te maken is een ruimtelijke procedure noodzakelijk. Daarom zijn het Ontwerp-Bestemmingsplan Ossehaar fase C en beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het beeldkwaliteitsplan liggen ter inzage tot en met 11 januari 2024. De plannen staan op www.ruimtelijkeplannen.nl Klik links bovenaan de pagina op ‘Plannaam- of nummer’ en toets Ossehaar fase C in. De plannen zijn op afspraak ook in te zien in het gemeentehuis. Binnen de genoemde termijn kun je mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op bovengenoemde plannen. De voorwaarden staan vermeld in de publicatie.