Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Wezuperbrug – Oranjekanaal ZZ 2: besluit omgevingsvergunning: bouw paardenschuur en herinrichting nabijgelegen grond

Dalen – Verbindingsweg 31: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing woning

Noord-Sleen – Markeweg 30: besluit omgevingsvergunning: realisering bed and breakfast

Sleen – Ter Borghstraat: aanvraag omgevingsvergunning: bouw van zeven (huur)woningen

Geesbrug – Handelsstraat ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een loods

Sleen – Polweg 6: melding omgevingsvergunning: opslaan propaangas in tank voor verwarming woning

Aalden – Aelder Hooghepad ong.: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Schoonoord – Maatschappijweg 2A: aanvraag omgevingsvergunning: nieuwbouw bedrijfsruimte (uitbreiding brommermuseum)

Coevorden – Krimweg ong.: besluit omgevingsvergunning: realisering verdeelstation

Coevorden – Prakkestraat 9: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel

Dalerveen – Hoofdstraat 139: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing sponsorbord

Coevorden – Katshaarweg: aanvraag omgevingsvergunning: aanbrengen bovengronds leidingelement, aanleg hekwerk, aanbrengen duiker en permanent dempen van een sloot

Schoonoord – Slenerweg 91: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging bestemming van recreatie naar wonen

Erm – Dalerstraat 2: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een kastanje

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 40: besluit omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel

Aalden – Deel 4: aanvraag omgevingsvergunning: realisering dakopbouw

Sleen – Brink 20: besluit omgevingsvergunning: tijdelijke bewoning bestaande recreatiewoning

Coevorden – Melkkade/Spoorsingel: besluit omgevingsvergunning: aanleg/wijzigingen twee inritten t.b.v. Poort van Coevorden

Wachtum – Westereind 18: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Geesbrug – Energiestraat 26: melding omgevingsvergunning: uitbreiding loods/opslagruimte

Sleen – Groningerweg 1: vastgesteld bestemmingsplan

Wachtum – Westereind 18: besluit omgevingsvergunning: plaatsing tijdelijke unit

Provincie

Subsidieregeling Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie

Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018

Waterschap

Toestemming voor aanleg persleiding in waterloop WL03597 en aanbrengen hemelwateruitstroomvoorzieningen in waterloop WL03597 (Luunkamp) en waterloop WL03323 bij Emmerweg Dalen