Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Geesbrug – Boslaan 34: voor het doortrekken van de boei van de carport naar de woning (aanvraag) 

Geesbrug – Witte Menweg 4a-46: voor het verbouwen van de recreatiewoning (verleend)

Coevorden – Wulp 5: melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem (ontvangst)

Zwinderen – Markeweg 18: voor het plaatsen van een carport (verleend)

Coevorden – Ballast 46: voor het hebben van een dierenpension (aanvraag)

Zwinderen – Verlengde Hoogeveense Vaart 27: uitbreiding door bouw van overkapping voor opslag pootaardappelen

Noord-Sleen – Markeweg 3: voor het hebben van een bed en breakfast (verlenging)

Coevorden – Stevinweg ong.: voor het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw (verlenging)

Coevorden – Stationsplein 1: voor het plaatsen van twee beschuttingssystemen (aanvraag)

Wachtum – Grevenberg 9a: voor het hebben van een vakantiewoning (aanvraag)

Beleidsregels Bbz 2004

Openbare commissievergadering van de raad der gemeente Coevorden op dinsdag 30 maart 2021

Verordening leges Coevorden 2021

Stieltjeskanaal – Stieltjeskanaal 68: uitbreiding bestaande melkrundveehouderij met mestbassin (ontwerpbeschikking)

Coevorden – Einsteinweg 5: voor het wijzigen van de brandmeldinstallatie (verleend)

Coevorden – Grutto ong.: voor het vestigen van een bedrijf (verlenging)

Coevorden – Looweg ong.: voor het bouwen van een woning (verlenging)

Dalerveen – Hoofdstraat 140a: maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit (verleend)

Oosterhesselen – Zende 25: voor het plaatsen van een dakkapel (verleend)

Aalden – Oldeveen 8: voor het plaatsen van een loods bij een melkveehouderij

Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden

Geesbrug – Witte Menweg 10: voor verandering melkveehouderij: bouw werktuigberging en uitbreiding bestaande ligboxenstal

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Noord-Sleen – Emmerstraat 12a: voor het bouwen van een tuinhuisje (aanvraag)

Aalden – Aelderstraat voor de Korenhof: voor het innemen van een standplaats INTREKKING

Oosterhesselen – Irenelaan 1a: acceptatie melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Sleen – Brink 12: voor het verbouwen van de woonboerderij (aanvraag)

Coevorden – Klinkenvlier 6: voor het plaatsen van een kantine met bijgebouwen (aanvraag)

Provincie

Subsidieplafond Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

Beleidsregel Zon provincie Drenthe

Aanvraag van Bio Energy Coevorden B.V. in Coevorden

Criteria voor de uitvoering van de landelijke “Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden”

Subsidieregeling energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe

Besluit mandaat, volmacht/machtiging SNN voor Subsidieregeling energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

Openstellingsbesluit POP3 Uitvoering LEADER 2021

Waterschap

Terinzagelegging ontwerp waterbeheerprogramma 2022-2027 van waterschap Hunze en Aa’s

Openbare vergadering commissie Financiën en Beleidsuitvoering 31 maart 2021