Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Wachtum – Stroomstukkendijk 1: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: bouw agrarisch bedrijfsgebouw

Wachtum – Stroomstukkendijk 1: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 15 bomen en 15 struiken

Coevorden – Van Leeuwenhoekweg/Einsteinweg 10: besluit omgevingsvergunning: verplaatsing bedrijfsonderdelen (omgevingsvergunning beperkte milieutoets)

Aalden – Gelpenberg: ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Gelpenberg, fietspad’

Coevorden: voor tijdelijke plaatsing reclameborden voor promotie inwonerdag

Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden Stedelijk Museum

Zweeloo – Kruisstraat 17: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Zwinderen: voor de organisatie van een kleedjesmarkt op Koningsdag

Oosterhesselen – Brink: voor de organisatie van Montmartre Oosterhesselen

Wachtum: voor de organisatie van de intocht avondvierdaagse Wachtum

Coevorden – Wulp 1: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing bedrijfspand (kantoren)

Schoonoord – Tramstraat 54a: aanvraag omgevingsvergunning: bouw groepsruimte en twee praktijkhuisjes

Coevorden – De Mars 11: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing entree

Wachtum – Westereind 16: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing paardenstal

Coevorden – Burg. Gautiersingel 57: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: realisering appartement

Coevorden – Parallelweg 45 en 41/Holwert 10 en 12: aanvraag omgevingsvergunning: inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (milieu)

Gemeente: aanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte

Gemeente: bekendmaking vaststelling woonzorgvisie ‘Wonen zonder zorgen’ 2023-2026

Coevorden – Tuindorp: subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen proeftuin Tuindorp Regiodeal

Gemeente: agenda raadsvergadering oordeelsvorming en besluitvorming

Dalerpeel – Prins Hendrikstraat 15: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: bouw garage

Dalerveen – Hoofdstraat 105: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: aanleg vijver

Coevorden – Burg. Gautiersingel 57: besluit omgevingsvergunning: realisering appartement

Schoonoord – achter Slenerweg 83: aanvraag omgevingsvergunning: bouw van een schuur (bijgebouw)

Coevorden – Wilhelmina Druckerstraat 88: besluit omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel op achterdakvlak

Zwinderen – Nijlandsweg 3: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding bouwvlak

Meppen – Brinken 1: besluit omgevingsvergunning: verbouwing woonboerderij

Wachtum – De Olde Hoek 19: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: toestemming voor particuliere bewoning agrarische bedrijfswoning

Coevorden – bij Jan Kuipersbrug: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 5 elzen

Dalen – Hoogehaar 12 en 13: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning  toestemming voor particuliere bewoning agrarische bedrijfswoning

Provincie

Rectificatie terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor soortenbescherming – werkgebied FBE Drenthe

Waterschap

Mededeling schrappen geregistreerde aanduiding

Openbare vergadering opgavegerichte commissie 26 april 2023

Openbare vergadering commissie financiën en beleidsuitvoering 26 april 2023