Regio – Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om de regeling ‘Wijk-buurt-dorp initiatieven’ met 300.000 euro te verhogen. De provincie stelt in elke regio 100.000 euro beschikbaar vanuit de Sociale Agenda. Het gaat om de regio’s: Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe en Noord-Drenthe.

Het bedrag per initiatief van inwoners ligt tussen de 5.000 en 20.000 euro. Aanvragen is dit hele jaar mogelijk.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “De regeling bleek een succes! In korte tijd hebben we 25 inwonersinitiatieven kunnen ondersteunen. Daar ben ik trots op. We hebben -samen met de expertise van inwoners- kunnen bijdragen aan onder andere het doorbreken van eenzaamheid, het betrekken van nieuwe inwoners en een gezonder leven. We nodigen groepen inwoners van harte uit om met hun plannen te komen om hun dorp, wijk of buurt aantrekkelijker te maken. Zo blijven we samen werken aan een levendig en sociaal Drenthe.”

Voorbeelden van initiatieven

Door heel Drenthe werden reeds initiatieven van inwoners ondersteund met de subsidieregeling. Een voorbeeld is de nieuwe personenbus van Dorpenzorg in Emmen. De vrijwilligers rijden in de bus om mensen te vervoeren naar de dagbesteding, het ziekenhuis of om boodschappen te doen. In Vledder wordt een ontmoetingsplein gemaakt en in Gasselternijveen is het project ‘bezoekmaatjes’. Met huisbezoeken willen vrijwilligers iedereen in het dorp het gevoel geven dat er naar hen wordt omgekeken en iedereen mee kan doen aan de lokale samenleving.

Meer informatie

Meer informatie staat op www.provincie.drenthe.nl/inwonersinitiatieven.