Regio – De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die sinds maandag 10 augustus geldt. Hierin staan de aangepaste maatregelen, die het kabinet op 6 augustus afkondigde.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Onderwijsinstellingen, studie- en studenten(sport)verenigingen mogen geen fysieke activiteiten organiseren als die nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. De voorzitter van de veiligheidsregio kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.

De horeca moet binnen én buiten blijven werken met reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats aan een tafel of aan de bar. Bezoekers worden gevraagd naam en contactgegevens achter te laten, zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Als uit het bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat een recreatieve instelling (zoals horeca en pretparken) de bron is van meerdere besmettingen, dan wordt het bedrijf gesloten gedurende maximaal veertien dagen.

Op Schiphol -en mogelijk later ook op andere locaties- komt een teststraat voor reizigers uit risicogebieden. Bij aankomst in Nederland laten reizigers uit oranje gebieden zich testen en zij gaan thuis in quarantaine. Ook wie zich niet laat testen, gaat twee weken in thuisquarantaine.

Voorzitters van veiligheidsregio’s krijgen nieuwe bevoegdheden om lokale en/of regionale maatregelen toe te passen en zo lokale uitbraken van het virus te voorkomen of tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen ook landelijk ingevoerd worden als dit nodig blijkt. Het gaat om het verbieden van grootschalige samenkomsten.

Basisregels blijven van kracht

De basisregels blijven onverminderd van kracht: vermijd drukte, blijf thuis bij klachten en laat u zo snel mogelijk testen, werk zoveel mogelijk thuis, houd anderhalve meter afstand tot elkaar, schud geen handen, gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten, te hoesten of te niezen, gooi deze daarna weg en was uw handen, hoest en nies anders in de binnenkant van uw elleboog en was vaak uw handen.

Politie, buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders van de Drentse gemeenten mogen optreden als zij overtredingen signaleren op basis van de noodverordening.

De tekst van de complete noodverordening is hier te lezen. Kijk voor veelgestelde vragen en de antwoorden daarop op de website van de VRD. Meer informatie is ook te vinden op de website van GGD Drenthe.