Dalerpeel – Afgelopen zaterdag werkten vrijwilligers weer hard aan het Outdoor Fitnesspark op het sportterrein in Dalerpeel. Daarmee nadert de officiële opening, die op vrijdag 3 april op het programma staat.

In november 2018 ontstond een initiatiefgroep vanuit Plaatselijk Belang Dalerpeel samen met inwoners van en verenigingen uit Dalerpeel en Nieuwe Krim. De groep bestaat uit bestuursleden van Voetbalvereniging NKVV, Touwtrekvereniging De Roppers, Activiteitencommissie Dalerpeel en Plaatselijk Belang. De groep nam het voortouw om het verbinden en het bevorderen van vitaliteit te combineren door aanleg van het Outdoor Fitnesspark.

In oktober 2019 werden de eerste voorbereidingen getroffen door het bouwrijp maken van de locatie en het storten van beton, in november werden de toestellen geplaatst. Afgelopen zaterdag is de afwerkvloer aangebracht. Een aantal vrijwilligers heeft gezamenlijk de zogenoemde Komexlaag aangebracht tussen de toestellen. Het voordeel is, dat het oppervlak minder warm wordt en dat het waterdoorlatend is.

Binnenkort wordt het hekwerk geplaatst en wordt het terrein verder aangekleed.

Foto’s: Klaas Veldhuis.