Coevorden – Voor het gebied op en rond de George Vancouverbrug bij de haven is een besluit genomen ten aanzien van gebiedsontzegging. “Voor de openbare orde en veiligheid is het gewenst nadere regels te stellen”, zo staat in het aanwijsbesluit van de burgemeester.

Er kan een gebiedsontzegging worden opgelegd voor het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- en leefklimaat en de veiligheid.

Jaarlijks komen er klachten binnen bij gemeente en politie. Er zijn jongeren, die het verkeer belemmeren, een grote mond hebben tegen passanten en van de brug springen om vervolgens via de boten in de haven weer aan wal te komen.

Het besluit geldt op alle dagen van 9.00 tot 01.00 uur. De maatregelen geldt tot 1 oktober van dit jaar en daarna elk jaar van 1 april tot 1 oktober. Foto: Google Maps.