Dalen – “Het is zo’n mooi vak, ik zal het best een beetje missen.” Dat zegt Bert Lubberman, die zijn mooie bloemenwinkel in winkelcentrum De Waag op 31 augustus overdraagt aan de nieuwe eigenaar, Douwe Hoving uit Hardenberg.

“Voor de klant verandert er niets. De naam Bloembinderij Lubberman blijft bestaan en het vaste team van zes medewerkers blijft. Iets goeds moet je niet uit elkaar halen, dus dat was een voorwaarde voor de overname.” Echtgenote Tineke blijft nog twee dagen per week werkzaam in de winkel.

“Lust en mijn leven”

Bert is geboren en getogen in Erica. “Mijn vader, Rieks, begon in 1948 aan de Verlengde Hoogeveensevaart in Erica met een kwekerij. Hij verkocht er allerlei planten en bloemen, geraniums waren favoriet.”

Het is nooit onderwerp van gesprek geweest of Bert de zaak zou overnemen. “Ik hielp als jongen van 13, 14 jaar in de kas. Dat was mijn lust en mijn leven. Toen ik 17 jaar was, ging ik dan ook naar de tuinbouwschool in Eelde om de vakopleiding te volgen.”

Start in Dalen

Na een aantal jaren werd het werk Rieks Lubberman te zwaar. Bovendien waren de verdiensten minimaal. “Op 1 september 1970 begon mijn vader met een bloemisterij aan de Schoolstraat in Dalen, waar tot voor kort Bakkerij Kalkdijk zat. Daar werden bloemen en (tuin)planten verkocht. In die tijd waren er vooral rozen en anjers, dat is niet te vergelijken met het huidige assortiment.”

Initiatief

Bert vertelt, dat Albert Eising, de toenmalige burgemeester Hoffscholte en hijzelf het initiatief namen voor winkelcentrum De Waag. “Ik nam het bedrijf van mijn vader over en het pand van het voormalige café Kuipers werd compleet verbouwd. Het pand werd in drieën gedeeld en boven kwamen woningen. De aannemers Voors en Zwols namen het pand van drogisterij Dinja voor hun rekening. Later is de rest van het winkelcentrum erbij gekomen.

Bert weet zich al die jaren gesteund door echtgenote Tineke. “Zij was eerst boekhouder, maar na ons huwelijk ging zij naar de vakopleiding in Zwolle.”

Vroeg uit de veren

Vroeger ging Bert veel naar de veilingen. “Als ik naar Eelde ging, moest ik om vier uur het bed uit. En ging ik naar Aalsmeer of Rijnsburg, vertrok ik al om half drie. En dan moet je niet denken, dat aan het einde van de middag het werk gedaan was. Ik werkte vaak wel zo’n tachtig uur per week. Hoe ouder je wordt, hoe minder gemakkelijk dat gaat.”

De tijden zijn veranderd. Bert gaat nog een keer per week naar de veiling, de rest koopt hij in via internet.

Winkels Assen

Naast de winkel in Dalen hadden Bert en Tineke van 2000 tot 2017 nog twee winkels in Assen. “Een collega stopte met zijn winkel in Assen en vroeg of wij die wilden overnemen. Dat hebben wij gedaan en dat is een succes geworden. Een paar jaar geleden stonden wij voor de keuze of we het huurcontract wilden verlengen. Een medewerker wilde de zaak overnemen. Het was duidelijk, dat onze kinderen niet in de zaak zouden komen. Dat vonden wij trouwens helemaal niet erg. Destijds waren er circa twintig personen in dienst. “Ik was toen meer bezig met heen en weer rijden, regelen en de inkoop doen dan dat ik bloemist was.” Dat alles tezamen bracht het echtpaar Lubberman tot het besluit de zaken in Assen te verkopen.

Aandacht voor familie

Bert Lubberman is tussendoor nog een periode ziek geweest. “Ik ben er goed van genezen, maar het blijft je achtervolgen. Verder zijn Tineke en ik inmiddels oma en opa, het tweede kleinkind komt eraan. We willen graag ook aandacht aan de familie besteden.”

Voor de winkel in Dalen heeft Bert bij leveranciers wel eens een balletje opgegooid. “Toen bleek, dat Douwe Hoving uit Hardenberg belangstelling had.”

Fantastisch team

Lubberman is blij voor zijn team. “Een fantastisch team. We konden altijd met een gerust hart op vakantie, de zaak ging gewoon door. De inkoop deed ik via internet vanaf ons vakantieadres.” Echtgenote Tineke schuift aan: “Onze medewerkers zijn hier al jaren, tot 35 jaar aan toe.” De naam Lubberman blijft ook bestaan voor de winkel. “Voor de klanten verandert er dus niets.” Bert is verheugd over het feit dat de bloemenwinkel blijft. “Er zijn al heel wat winkels van vroeger verdwenen. En ik ben trots op dit winkelcentrum.”

Thuiskomen

“Ik ben dan wel geboren en getogen in Erica, maar Dalen is thuiskomen voor mij. Dalen is mijn plekje. Het is een vriendelijk en gemoedelijk dorp met één kerk, één school en één voetbalvereniging. Er is veel saamhorigheid, ook onder de ondernemers. Als we wat willen, lukt dat gewoon. Een kwestie van met elkaar de schouders eronder zetten. Het is ongelooflijk wat er dankzij de vele vrijwilligers allemaal gebeurt.”

Andere activiteiten

Bert Lubberman was verder twintig jaar lang bij de vrijwillige brandweer. Daarnaast zat hij zo’n dertig jaar in het bestuur van Ondernemersvereniging Dalen, waarvan circa 25 jaar als penningmeester. “De jongeren moeten ook eens aan de bak”, zo vindt hij. “In het bestuur zaten toen Albert Eising, Dick Brouwer, Jan Esschendal, Roelof Voors en Dirk Meppelink, zij zijn inmiddels allemaal overleden.”

Sponsoring

Door de jaren heen heeft Lubberman veel gesponsord, onder meer bij de voetbalvereniging en de Miss Summerverkiezing. “We zeggen nooit zomaar nee op een verzoek.”

Met plezier gedaan

De vader van Bert begon op 1 september 1970 met zijn zaak, een halve eeuw later verlaat Bert de winkel.

“Ik heb mijn werk altijd met veel plezier gedaan. In die vele jaren hebben wel allerlei gebeurtenissen van geboorte tot graf meegemaakt. Ik zal het best een beetje missen, omdat het een mooi vak is.” Bert wil wel wat blijven doen in het dorp. “Ik wil dit eerst afwerken en rustig om me heen kijken.”

Bron: Lelie van Dalen.