Coevorden – Een motie van de PvdA en het CDA wat betreft onderhoud en verduurzaming van sportaccommodaties haalde het gisteravond niet. De motie werd gesteund door VVD en PPC. BBC2014 en PAC stemden tegen, waardoor de motie werd verworpen met dertien stemmen tegen en elf voor.

Dat was tot grote teleurstelling van inwoners van Oosterhesselen, die op de publieke tribune de discussie volgden.

“Er komen signalen binnen”, aldus Michel Blanken van de PvdA, “dat sprake is van achterstallig onderhoud. Er zijn gebreken en sporthallen voldoen niet meer aan de eisen destijds. De gemeente is eigenaar van de sporthallen en werkt met een piepsysteem: de gemeente komt pas in actie als acute problemen worden gemeld. Het gaat hier ook om veiligheid.”

Blanken liet zijn woorden vergezeld gaan van beelden van sporthallen waarbij het groen door de kozijnen groeit en noemde zaken als plafondplaten, verstoppingen en slechte douches. “De verduurzaming van de sportaccommodaties en dorpshuizen vraagt meer tijd. De problemen gaan het sporten steeds meer in de weg staan. Er is nog steeds geen analyse van de sporthallen terwijl de nood hoog is.”

De motie beoogde dat het college zo spoedig mogelijk een technische analyse moet uitvoeren van de sporthallen en dat de analyse moet worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan op de lange korte termijn. Urgente problemen moeten direct worden aangepakt. Het ging daarbij met name om de sporthallen in Oosterhesselen en Sleen.

Henk Bouwers van PPC wees nog op de nieuwbouw van een sporthal in Schoonoord. “Dan komen de andere sporthallen natuurlijk ook.” Ook Bert Albring van de VVD noemde dit punt.

Wethouder Joop Slomp zei daarop dat de raad enkele jaren geleden zelf het beleid heeft vastgesteld. Het uitgangspunt is handhaving, niet verbetering. “Er is geen budget voor groot onderhoud, we doen ons best de kleine gebreken te herstellen”, aldus Slomp. Hij deed een toezegging om de acute problemen op te lossen. Daarmee beschouwden BBC2014 en PAC de motie als overbodig.

Foto: Google Maps