Coevorden – De kogel is door de kerk: de raad is in meerderheid akkoord gegaan met de plannen voor Markt en Haven en het bijbehorende parkeren. Alleen VVD en PPC stemden tegen het raadsvoorstel.

Het besluit betekent, dat het aantal parkeerplaatsen op de Markt wordt verminderd: van het aantal van 93 parkeerplaatsen blijven er 19 over. VVD en CDA dienden gezamenlijk een amendement in om toch meer parkeerplaatsen in te richten op de Markt. Er zou ruimte voor nog eens negentien parkeerplaatsen. Deze partijen wilden dit aantal meteen realiseren. Dit amendement werd niet gesteund door de andere fracties.

Door het besluit in meerderheid wordt de haven niet uitgegraven, maar komt er een multifunctionele waterbak.

Voor de VVD was het van meet af aan duidelijk dat twee zaken het struikelblok waren, de PPC liet niet meteen het achterste van de tong zien. VVD en CDA dienden nog een amendement om het aantal parkeerplaatsen op de Markt niet terug te brengen naar 19, maar te beginnen met 38. Dat werd afgewezen door de andere fracties.

“Bedroevend”

Het centrummanager, het centrummanagement (CM) en de Coevorder Handelsvereniging (CHV) waren vertegenwoordigd op de publieke tribune. Na de stemming reageerde voorzitter Roeland Hup van het CM en de CHV: “Dat is bedroevend. Er is niet geluisterd. De meerderheid van de raad heeft geen hart voor de stad.”

Parkeren/blauwe zone

Het aantal parkeerplaatsen op de Markt wordt teruggebracht als op de parkeerplaats aan de Oostersingel (die de naam Duivelshoek krijgt) verharding is aangebracht. Volgens de berekeningen komen er 52 parkeerplaatsen bij.

Tijdens de besprekingen bleek, dat wordt gekeken om van de enige tijd geleden uitgebreide parkeerplaats aan de Molenbelt een blauwe zone te maken en er wordt gekeken naar verbetering van de toegankelijkheid van het parkeerdek boven winkelcentrum Gansehof.

“Geen auto’s”

Michel Blanken van de PvdA trapte de avond af en liet weten, dat deze partij vasthoudt aan het voorliggende voorstel. “De Markt wordt de huiskamer van de stad. Daar wil je geen auto’s hebben, daar moeten kinderen kunnen spelen.” In dit verband sprak Sandra Katerberg van het CDA haar zorgen uit over de waterbak met de doorgaande weg erlangs. “De Markt blijft een doorrijroute.”

De blauwe zone op de Molenbelt sprak Blanken aan en de suggestie van Jerry Stoker van PAC om ook een blauwe zone in te stellen op onder andere het plein bij de Stadskerk, de Botersteeg en Tuinstraat sprak Blanken aan. Wat betreft de markthal ziet hij kansen voor scholen, theater en evenementen.

Lokale economie

Irma Talens van de VVD verwees onder andere naar de commissievergadering. “De plannen maken het moeilijk voor ondernemers. Zoals al bleek ervaren ondernemers nu al de negatieve effecten nadat de parkeerplaats op de Weeshuisweide is verdwenen. Zij zijn bang voor verdere omzetdaling. Wij vrezen leegstand, dat is onaantrekkelijk. De bouw van appartementen moet bovendien niet doorschieten. Waarom zijn niet meer eisen gesteld aan de uitstraling van panden?” Zij concludeerde: “Sinds 2019 hebben CM en CHV hun mening gegeven, maar de gemeente volgt haar eigen plan.”

“Misstap”

Wat betreft de haven zei Irma Talens: “Coevorden heeft een rijke geschiedenis die moeten we koesteren. U blijft spreken over ambities die recht doen aan de historie. Dat doet u niet met de haven. U kiest voor een poedelbadje, dat staat haaks op de historie. Dat is gericht aan dovemansoren met als gevolg een historische misstap. Wij willen de haven graag in oude glorie herstellen en vinden het jammer dat de andere partijen daarin niet meegaan.”

Wethouder Erik Holties reageerde: “Gaat u mij vertellen, ik chargeer, dat twee boten onze ondernemers inkomsten gaan genereren?” Daarmee zei hij min of meer hetzelfde als in juli 2023: “Speelwater heeft meer aantrekkingskracht dan boten.” Dat weerlegde Irma Talens: “Het gaat om historie, waar hebben we onze DNA vandaan?”

Knipoog naar historie

Wat betreft de historie zei Holties nog over Coevorden: “Het wordt een bruisende stad met een knipoog naar de historie. De Bentheimerpoort is inmiddels klaar, er zijn gravures aangebracht in het centrum en het motto ‘Stad van Strijd’ verwijst naar historie.

“Goed plan”

Jerry Stoker van het PAC beoordeelde het raadsvoorstel als een goed plan en is blij dat de platanen op de Markt blijven. “Het parkeren in Coevorden is nog steeds gratis. Wij kiezen niet voor parkeren op de Markt, er is voldoende ruimte op De Pampert en het EDS-plein.” Ook staat het PAC achter het verlengen van de haven in de vorm van een waterbak.

Kunstmatig verschil

Ook Theo Vinke van BBC2014 wil het blik uit de stad. “Daarmee zijn we onderscheidend ten opzichte van de buurgemeenten. Wij vinden het belangrijk om een gastvrije stad te zijn met historische elementen. Als het kasteelpark met Markt en Haven straks compleet is, is het een aantrekkelijke plaats om te verblijven.”

De plannen kosten ruim 5, 6 miljoen. Vinke pleitte voor waakzaamheid wat betreft de financiën. “De bomen groeien niet tot in de hemel.” Dat bracht Jerry Stoker van het PAC tot een opmerking: “Weet de heer Vinke wel dat er onlangs een veelvoud (21 miljoen) beschikbaar is gesteld voor een MFC in Schoonoord? Het riekt er erg naar dat het kunstmatige verschil tussen stad en dorpen in stand wordt gehouden.”

Kostbare kersen op de taart

Het CDA richtte haar pijlen bij monde van Sandra Katerberg op ‘de kers op de taart’. “We zien een mooie Weeshuisweide, maar dat neemt niet weg dat de berceau een dure kers op de taart is. Zonder berceau was het ook mooi geweest. De Markthal is wat ons betreft ook zo’n kers op de taart. Wij trekken het nut in twijfel. Op de Weeshuisweide is al een podium en de bak bij de haven kan daarvoor ook dienst doen. De kosten zouden 1,6 miljoen zijn, een kostbare ‘roomdivider’.

De plannen voor een markthal zijn nog niet definitief. Er moet nog een ontwerp worden gemaakt en daarbij zou keuze zijn voor meer varianten vanaf 4 ton, zo liet wethouder Erik Holties weten.

Citadelpunt

Het citadelpunt wordt pas later ontwikkeld. Holties hoopt, dat er eind dit jaar nadere plannen zijn.

Sandra Katerberg van het CDA maakt zich daarover nog wel zorgen. “In ruwe schetsen zie je hoge gebouwen, maar er is nog geen zicht op wat er gaat gebeuren. De heer Johan Kranenborg houdt ons steeds voor daarop te letten.”

Zie ook:

Plannen Markt en Haven gepresenteerd