Dalen – Overvallen door de populariteit van de padelsport in het dorp heeft LTC Dalen in de zomer 2020 de keuze moeten maken om een tweede padelbaan op sportpark ’t Grootveld aan te leggen. Sinds de ingebruikname van de eerste padelbaan in 2018 was het ledenaantal van de Daler tennisclub gegroeid naar ruim 240. Dat betekende bijna een verdrievoudiging van het ledenaantal van de club, die er kortgeleden heel anders voor stond. Inmiddels legde Padeltotaal uit Geesbrug de tweede baan aan en heeft die opgeleverd.

“Het is fantastisch om te zien hoe de club zich ontwikkelt. Niet alleen de padelsport groeit enorm hard, ook tennis zit in de lift en het aantal vrijwilligers en sponsoren neemt toe”, vertelt voorzitter Gerrie Westenbrink. In Dalen staat een groot aantal dorpsbewoners met regelmaat op de baan. “Het spelletje is geschikt voor jong tot oud. Het mooie van padel is dat je het relatief snel kunt spelen. Het geeft ook veel extra reuring rondom de baan.”

Voor LTC Dalen bleek het een gouden greep. “Fijn dat wij met ondersteuning van vrijwilligers, Ons Dalen en de gemeente Coevorden dit hebben kunnen realiseren.” De club gaat dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet. “Dat de club vooruit blijft kijken en al zit te denken aan een derde padelbaan komt door de verdere aanwas van nieuwe leden. Vorige week hebben wij ons driehonderdste lid Floris Smeenk mogen verwelkomen en op de dag van vandaag zitten we zelfs al op 307 leden.”

Meer weten over tennis of padel bij LTC Dalen: neem dan contact op met de padeltrainer van LTC Dalen; Jan de Jong, info@tennisenpadelschool.nl.

Foto LTC Dalen: Floris Smeenk (links) en voorzitter Gerrie Westenbrink.